dimarts, 15 de juny de 2010

La UAB posa en marxa un web de mobilitat i transports

La UAB posa en funcionament la seva web de mobilitat i transports. Aquesta eina té com a objectius principals posar a l'abast dels usuaris la informació necessària sobre els mitjans de transport disponibles per a arribar al campus des de qualsevol punt d'origen, i fomentar la consciència sobre la necessitat d'evolucionar cap a un model de mobilitat més sostenible, segur i equitatiu. Es tracta d'un web exclusiu de mobilitat i transports novedosa pel que fa a la gestió de la mobilitat a centres generadors de mobilitat, i més concretament entre les universitats espanyoles. La creació d'aquest web és una de les mesures previstes en el Pla de Mobilitat de la UAB.

Pel que fa a l'oferta dels diferents mitjans de transport col·lectiu i privat, el web ofereix informació sobre línies, horaris, parades, tarifes o accessos i estacionaments, entre altres. En el cas dels vianants o la bicicleta, inclou itineraris recomanats. També ofereix les alternatives de transport, intern o extern, per a persones amb mobilitat reduïda.

D'altra banda, el web de mobilitat ofereix informació comparativa respecte a costos, consums, emissions, etc. i altres avantatges de la mobilitat sostenible per tal que els usuaris la prenguin en consideració a l'hora de triar el seu mitjà de transport.

Altres apartats destacables són el que indica als usuaris les vies de participació que tenen a la seva disposició, la pestanya d'estat del transport, que ofereix els enllaços dels serveis públics d'informació sobre l'estat del trànsit i dels transports i la de la "Mobilitat a la UAB" que ofereix informació sobre la política de mobilitat de la UAB i les tasques de gestió que s'estan portant a terme (Pla de Mobilitat, enquesta de mobilitat, etc.).

La part més destacada és l'aplicatiu POMO, desenvolupat per la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura amb la col·laboració de DLM Developments (una empresa spin off de la UAB), que ha dibuixat el graf intern del campus. Aquesta eina, amb el nom "com arribar a la UAB" al web, permet localitzar els diferents centres i serveis al plànol i obtenir informació sobre les millors opcions per arribar-hi des de qualsevol indret i també per moure's dins del propi campus.

Si bé aquesta funció ja existeix a nivell de vehicle privat o d'espais concrets, la novetat de la base de dades del POMO és que incorpora la informació de tots els transports col·lectius de Catalunya. Només cal posar l'adreça o la població i el lloc de destinació del campus i l'eina ens dóna les diferents opcions en vehicle privat, caminant, en bicicleta o en transport col·lectiu amb una comparativa de temps, costos i externalitats, tant en text com en el plànol. En una segona fase aquesta eina permetrà que els usuaris interessats en compartir cotxe es posin en contacte entre ells.