dijous, 13 de maig de 2010

Un estudi busca incrementar la participació en el cribatge del càncer de cèrvix


L’Ateneu de Cerdanyola ha acollit la presentació d’un estudi per incrementar la participació en el cribatge del càncer de cèrvix. El projecte és coordinat per l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’Institut Català de la Salut (ICS), els equips d’atenció primària del Servei d’Atenció Primària Cerdanyola - Ripollet i el Consorci Sanitari Parc Taulí.

L’estudi que es presentava, pioner a l’Estat i amb una durada de tres anys, proporcionarà informació sobre el nombre d’infeccions pel virus del papil·loma humà (VPH), el tipus de virus del papil·loma humà i les lesions cervicals de la població de dones de 30 a 70 anys. La investigadora de l’ICO, Sílvia de Sanjosé, una de les impulsores de l’estudi, recordava que un gran avenç en la lluita contra el càncer de cèrvix o de coll d’úter, és la vacunació de les nenes d’11 anys amb una vacuna que redueix les possibilitats de reproducció en un 70%.

L’any 2006 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va començar a aplicar a l’atenció primària el protocol de cribratge oportunista de càncer de cèrvix. El protocol actual recomana que, en el període de tres anys des de l’inici de les relacions sexuals, les dones de 25 a 65 anys iniciïn el cribratge mitjançant dues citologies de Papanicolau en un interval d’un any. Si les citologies surten negatives, es recomana de fer-ne una cada tres anys fins als 65 anys. A partir dels 25 anys d’edat tota dona sexualment activa hauria de tenir l’oportunitat de fer-se aquesta revisió.

Ara, des de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) s’ha implementat el cribratge poblacional per a la detecció i prevenció del càncer de cèrvix a les dones de 30 a 70 anys de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet. Per augmentar la prevenció i la detecció del càncer de cèrvix en aquesta franja d’edat en dones que fa més de tres anys que no s’han fet una citologia, els enviaran una carta i per telèfon, la llevadora, les convidarà a fer-se la citologia i, si cal, la determinació del virus del papil·loma humà. Si es detecta alguna alteració seran ateses pel servei de ginecologia de l’ASSIR. El nou protocol es basa en quatre estratègies: control trianual, captació de dones mal cribades, adequar millor el seguiment de les dones amb lesions i augmentar el coneixement del càncer de cèrvix a tots nivells. La combinació d’aquestes quatre estratègies, més la vacunació de tota la població femenina d’11 anys, pot reduir l’aparició del càncer de cèrvix en un 96%.

La responsable de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva a Cerdanyola – Ripollet, Pilar Soteras, explicava que a la nostra ciutat s’està aplicant el nou protocol, que dóna el protagonisme llevadores i ginecòlegs, que duen el seguiment i control de les pacients. La gestió de l’agenda de l’atenció preventiva amb citologies programades i el seguiment actiu de cada pacient permet una gran adhesió al programa de cribatge i l’eliminació de llistes d’espera.

El càncer de cèrvix és un greu problema de salut pública mundial i el segon tipus de càncer més comú entre les dones a tot el món. Cada any es diagnostica a unes 500.000 dones i pràcticament 280.000 moren d’aquesta malaltia, la majoria als països en vies de desenvolupament, on no hi ha accés als serveis de cribatge i tractament. Pràcticament, tots els casos de càncer cervical són provocats pel virus del papil·loma humà (VPH) que es transmet per contacte cutani i més generalment per contacte sexual.