dilluns, 19 d’abril de 2010

Recomanacions en relació amb els riscos potencials per a la salut del núvol de cendra de l'explosió volcànica a Islàndia
D’acord amb les informacions facilitades per la Organització Mundial de la Salut el núvol de cendra de l'explosió volcànica a Islàndia conté partícules fines (menors de 10 micres de diàmetre), similars a les d'altres fonts de partícules (PM). Atès que les cendres romanen actualment en l'atmosfera superior (a 10.000 metres d’alçada), no és probable que entrin en contacte amb la població, motiu pel qual no cal pensar en riscos imminents per a la salut.

En el cas improbable que variés la situació del núvol de cendra i que es desplacés verticalment fins assolir concentracions significatives respirables per les persones, algunes d’elles, com ara les que tenen malalties respiratòries cròniques com a asma, emfisema o bronquitis, podrien ser més susceptibles als seus efectes sobre la salut, en forma d’irritació de les vies respiratòries.En aquest supòsit, es recomanaria que les persones que estant a l’aire lliure notessin irritació del coll o del nas, o picor als ulls, tornessin als espais interiors i limitessin les seves activitats a l'exterior. De manera similar a les situacions amb alta contaminació atmosfèrica, s'aconsellaria les precaucions normals, és a dir, evitar l’exercir físic intens de les persones amb asma i símptomes respiratoris.Les autoritats sanitàries catalanes estan en contacte permanent amb les autoritats estatals i internacionals fent el seguiment de l’evolució de la situació. Si es presentés el cas improbable d’una exposició que pogués suposar riscos per a la salut de la població, s’activarien les recomanacions i els plans d’actuació pertinents. Entretant, no és necessari que la ciutadania, tant la que té malalties respiratòries com la població sana, adopti cap precaució sanitària.