dilluns, 26 d’abril de 2010

El Departament d'Educació discrimina a nens amb necessitats especials


Els pares de Laura (9 anys, discapacitat intel·lectual), i Pau (7 anys, espectre autista) han rebut sengles notificacions del Departament d’Educació amb la negativa de l'auxiliar d'educació especial dintre de l'aula, la qual cosa establix diferències dintre de les discapacitats. Des dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, al·leguen que solament es destinen recursos en les aules dels centres ordinaris quan els nens tenen una discapacitat motorica, greus problemes de la conducta o greus problemes de salut.
Aquestes famílies reclamen, a més del tutor del curs, un auxiliar d'educació especial dintre de l'aula que doni suport als nens en el conjunt del grup classe i els serveixi de reforç per a realitzar les seves tasques. Aquest suport facilitaria d'una banda la seva inclusió, així com evitaria per un altre l'aïllament de la resta de la classe. Cap de les dues famílies vol renunciar a l'escola ordinària pel benefici que aporta als nens l'estudiar en el seu municipi arropats per companys de la seva edat i el seu entorn.Sent nens dictaminats per l'actual Llei de la Dependència com “grans dependents”, les famílies no entenen com el Departament d'Educació no es regeix pels mateixos criteris i denega per escrit l'auxiliar d'educació especial al·legant que no compleixen el requisit de greus problemes d'autonomia personal. Professionals públics que treballen amb els menors han lliurat a les famílies informes que afirmen la importància de facilitar el suport humà dintre de l'aula i, per tant, la necessitat que es destinin els recursos que necessiten.ADIMIR, l'Associació de Discapacitats de MIR, vol expressar el seu suport a les famílies en la seva reivindicació, entenent que es vulneren els drets d'igualtat d'oportunitats i se'ls discrimina en l'escola ordinària pel seu tipus de discapacitat. És incoherent que, sent nens que necessiten suport per a la majoria de les seves activitats diàries, sigui precisament en l'escola on se'ls denegui.Per tot això, considerem que la negativa del Departament d'Educació a destinar recursos als nens amb greus problemes d'aprenentatge atenta contra el dret a l'educació i al seu creixement personal.Demanem a totes les persones i entitats que manifestin el suport a les famílies enviant un escrit amb la seva opinió a la nostra pàgina web: http://adimir.montcada.cat -clic en “contactar”- ADIMIR reenviarà a l'Honorable SR. ERNEST MARAGALL I MIRA, Conseller d'Educació, tots els escrits de suport per tal que aquestes reivindicacions siguin ateses pel departament d'Educació.