dilluns, 25 de gener de 2010

Comunicat del Departament de Salut

Segons la informació recollida pel sistema PIDIRAC (Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya), l’activitat gripal pel nou virus de la grip A(H1N1) mostra una intensitat baixa i per sota del llindar epidèmic. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella és de 59,19 per cada 100.000 habitants.
Pel que fa a la vigilància de casos produïts pel nou virus de la grip A (H1N1), la majoria han presentat un quadre gripal lleu, amb una recuperació en pocs dies, tot i que s’han produït un total de 771 casos greus, dels quals 688 ja han estat donats d’alta hospitalària. En aquests moments es troben a la UCI 12 casos greus. Aquesta setmana s’han produït 4 defuncions a Catalunya com a conseqüència de la grip A, que enregistra, a data d’avui, 48 defuncions.Les 4 últimes defuncions corresponen a un home de 79 anys amb patologies prèvies, una dona de 30 anys amb patologies prèvies, una dona de 60 anys sense patologies prèvies i una dona de 70 anys amb patologies prèvies.Al llarg de la setmana que va del 14 al 20 de gener, l’activitat als hospitals d’aguts, pel que fa al nombre d’urgències ateses, ha estat superior en relació a la setmana anterior (57.569, que suposa un increment del 4,8%) però inferior en un 10,6% si comparem amb la mateixa setmana de l’any anterior. En canvi, el nombre de pacients ingressats (6.434) ha estat inferior tant pel que fa a la setmana anterior (3,2%) com respecte a la mateixa setmana de l’any anterior (3%).Els hospitals infantils han augmentat, si comparem amb la setmana anterior, l’activitat d’urgències ateses en un 6,7% (3.074) i les urgències ingressades en un 2,1% (335), però, tot i així, està per sota de la mateixa setmana de l’any anterior en un 21,8% i 12% respectivament.Pel que fa a l’activitat dels centres d'atenció primària i a l’activitat domiciliària han augmentat un 42,4% (769.567 visites) i un 30,5% (23.159 domicilis) respectivament si comparem amb la setmana anterior. En canvi, els centres d’atenció continuada (ACUT) han disminuït tant en visites (42.926) com en atenció domiciliària (2276) que representen una disminució del 11,6% i un 18,2% respectivament.