dijous, 9 de juliol de 2009

El Departament de Salut posa en marxa una intervenció per promoure l'ús de les escales als centres sanitaris

Pujar escales és una activitat efectiva per augmentar el nivell d’activitat física; a més, és gratuïta, la pot practicar la majoria de persones, no requereix equipament especial, estalvia temps i es pot incorporar fàcilment a la vida diària.
Col·locar rètols per promoure l’ús de les escales s’ha comprovat que és una intervenció efectiva per augmentar el nivell d’activitat física.
La iniciativa, que s’emmarca dins el PAAS, arribarà a tots el centres d’atenció primària de salut i hospitals de la xarxa pública.

El director general de Salut Pública, Antoni Plasència, el director de Serveis, Xavier Rodríguez, la subdirectora del Servei Català de la Salut, M. Luisa de la Puente, i el president del Consell Assessor de l’Activitat Física, Carles Vallbona, han presentat avui el material de promoció d’ús de les escales als centres sanitaris. Aquest material, que es distribuirà a tots els centres sanitaris públics de Catalunya, inclou adhesius i cartells de senyalització juntament amb un CD amb informació, presentacions per als treballadors, un dossier tècnic i propostes de pòsters per implantar la iniciativa. Després de provar la iniciativa als edificis centrals dels Departament de Salut i altres departaments de la Generalitat, el projecte s’implanta en els centres sanitaris per reforçar el paper dels professionals de la salut com a models a seguir en les conductes saludables. Està previst estendre la iniciativa a d’altres edificis públics i empreses.Estil de vida actual i sedentarismeLes millores tecnològiques, la industrialització i els desplaçaments motoritzats faciliten la vida diària, però també fomenten el sedentarisme. Dur un estil de vida actiu requereix, moltes vegades, una voluntat especial (per exemple, decidir pujar per les escales en lloc d’utilitzar l’ascensor). Segons l’Enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006, el 23,9 % de les persones de més de 14 anys es poden considerar totalment sedentàries. El 28,5% dels homes i el 32,8% de les dones de més de 14 anys afirmen estar assegudes la major part de la jornada.N’hi ha prou amb 30 minuts al dia d’activitat física moderada Actualment, es recomana fer com a mínim 30 minuts d’activitat física moderada al dia. No cal que sigui de manera continuada, es pot anar acumulant al llarg del dia. És més important ser constant que la intensitat de l’activitat. El lloc de treball com un àmbit de promoció de la salutS’ha estimat que un 40% del temps no destinat a dormir es passa a la feina. L’entorn laboral és ideal per implicar segments de la població en l’autogestió de la salut i sensibilitzar les persones sobre la importància que té fer activitat física habitualment i portar un estil de vida actiu. A més, s’ha demostrat que els programes de promoció de la salut orientats a l’activitat física i l’alimentació saludable són efectius per prevenir problemes de salut crònics com l’obesitat, la diabetis i els factors de risc cardiovascular.Els programes de promoció de l’alimentació i l’activitat física al lloc de treball són útils per:• Millorar l’estat de salut dels treballadors• Millorar el clima laboral• Reduir les baixes i l’absentisme laboral• Millorar la productivitat• Contribuir a una imatge positiva de l’empresa Pujar escales té molts beneficis
Un estil de vida actiu incorporant l’activitat física a la vida quotidiana és una de les millors estratègies de promoció de la salut.
Pujar escales es pot acumular en la rutina diària: no requereix una despesa addicional de temps.
No requereix equipament addicional.
Multiplica per 3-4 vegades la despesa energètica de caminar en pla (consumeix 9,6 vegades més calories que en repòs ) (Teh KC, 2002).
Pujar escales 7 minuts diaris redueix 2/3 l’aparició de malalties cardiovasculars en homes de mitjana edat (Yu S, 2003).
A més de tenir beneficis cardiovasculars, és també un exercici de força (quan es pugen escales es carrega tot el pes).
Les senyalitzacions en els punts de decisió fan que augmenti el nombre de persones que utilitzen les escales
Les senyalitzacions per promoure l’ús de les escales han demostrat que són efectives i que són una de les recomanacions recollides internacionalment (The Community Guide).
Un estudi al metro de Barcelona va demostrar com augmentava el percentatge de persones que utilitzaven les escales en un 45%.
L’avaluació de l’experiència als edificis centrals del Departament de Salut mostra que el percentatge d’utilització de les escales va passar d’un 52% a un 67% .
Té un baix cost.
S’està aplicant internacionalment amb èxit, com ara en edificis emblemàtics d’alguns dels CDC als EUA.
L’aplicació del material de la campanyaLes accions bàsiques per implantar la iniciativa en un centre sanitari són:
Implicació de la direcció.
Sessió informativa a treballadors i difusió de la informació mitjançant la intranet i el butlletí de l’empresa (si n’hi ha).
Col·locar els rètols i altres senyalitzacions en els punts de presa de decisions. Rotar els diferents pòsters per variar els missatges de promoció d’ús de les escales.
El material conté les indicacions necessàries per fer aquest passos (presentacions, suggeriments d’avaluació i propostes) i per ampliar les actuacions de promoció de l’activitat física. A més, es pot sol·licitar material addicional i suport tècnic.El Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS)El Departament de Salut té, entre les seves prioritats, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. L’any 2006 es va posar en marxa el Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) que inclou intervencions en quatre àmbits: comunitari, sanitari, educatiu i laboral. Des de l’inici s’ha donat suport a més de cinquanta activitats amb la participació d’altres departaments de la Generalitat, ajuntaments i ens locals, fundacions, centres universitaris i de recerca, indústria, entitats ciutadanes i institucions i altres recursos de la comunitat. En l’àmbit laboral s’han elaborat recomanacions sobre alimentació (àpats i màquines expenedores d’aliments i begudes).