dilluns, 20 de juliol de 2009

El CAP La Farigola obre els seus serveis per a 12.500 persones


El nou Centre d´Atenció Primària (CAP) de La Farigola entra en funcionament avui per atendre un total de 12.500 usuaris. Els responsables de l'Institut Català de la Salut (ICS) indiquen que la reorganització sanitària de la ciutat millorarà la qualitat assistencial del conjunt de Cerdanyola, mentre els veïns de Fontetes consideren insuficient el manteniment d'un punt d'atenció al barri.

El director del Servei d’Atenció Primària (SAP) Cerdanyola – Ripollet, el doctor Óscar Solans, indica que el nou CAP La Farigola, ubicat a la carretera de Barcelona 147-149, està funcionant amb normalitat i amb "l'entusiasme dels professionals" i l'expectació dels usuaris. El nou ambulatori ofereix serveis d'atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques, odontologia, activitats preventives com vacunacions o educació sanitària, atenció domiciliària, treball social, atenció comunitària, atenció a la salut sexual o pediatria. El doctor Solans indica, en aquest sentit, que hi haurà un mòdul de tarda de pediatria per consultes puntuals, mentre que les visites programades es faran al centre d'origen. Solans destaca que en el nou CAP també es faran proves complementàries amb tecnologia innovadora com espirometries, l'ús del Sintrom, electrocardiogrames informatitzats o tècniques de càmara no per explorar el fons de l'ull.
12.500 usuaris s'atendran a La FarigolaEl CAP La Farigola tindrà un equip bàsic amb 8 metges, 9 infermeres i 7 persones d'atenció a l'usuari al que s'ha d'afegir el personal especialitzat i de suport. Aquest equip atendrà una població de 12.500 persones, bàsicament procedents del CAP Canaletes-Fontetes, però que també atenen una part de Ripollet.
El doctor Solans considera que la reorganització del mapa sanitari suposarà una millora en l'atenció del conjunt del municipi. El director del Servei d’Atenció Primària manifesta que poques ciutats poden comptar amb 3 CAPs, un punt d'atenció a Fontetes, el CAP II i un centre d'atenció d'urgències de 24 hores. Segons el doctor Solans, "Cerdanyola ha quedat força equipada".
Atenció a Fontetes
Pel que fa a la polèmica del CAP Fontetes, representants de l'ICS i de l'Ajuntament han firmat un acord que indica que els veïns tindran dret a escollir si reben l'atenció sanitària primària al CAP Canaletes o al CAP Fontetes. El doctor Solans manifesta que Fontetes tindrà un punt d'atenció "amb tots els recursos necessaris per als usuaris" que quedin al centre un cop s'aplica la reordenació territorial sanitària de la ciutat. La població que canvia l'assistència a La Farigola haurà d'anar a aquest centre.
El doctor Solans assegura que no hi ha millor garantia que s'atendrà els usuaris de Fontetes que el que fet que "poden passar avui pel centre per rebre assistència". El director del Servei d’Atenció Primària manifesta que hi ha un equip de matí d'un metge, una infermer i un administratiu més "una possible dotació de suport" en cas necessari. L'objectiu és mantenir un centre que "apropi el servei a la gent que ho necessitat més, la que no es pot bellugar". El doctor Solans considera que la gent jove podrà rebre atenció sanitària "més tecnològica" en un centre més modern.
L'acord firmat per Ajuntament i Generalitat contempla explícitament que el CAP Fontetes comptarà "amb els serveis mèdics necessaris per atendre degudament als seus usuaris" i indica que l'ICS "farà d'immediat la consulta als residents de Fontetes a on volen ser adscrits", si al CAP Canaletes o al CAP Fontetes. Per la seva banda, les entitats que han convocat mobilitzacions de protesta a les últimes setmanes reclamen que les persones que s'atenen en aquests moments al centre puguin continuar fent-ho. Des de les entitats que donen suport a la campanya reivindicativa exigeixen que només es canviï de CAP a qui ho sol.liciti personalment. Els veïns reivindiquen també que la segona planta d' ús administratiu es dediqui a serveis de salut o socio-sanitaris.