dimecres, 17 de juny de 2009

La campanya “Ajudem els qui tenim a prop. Catalunya Ràdio amb la Creu Roja” es posa en marxa per atendre els nous col.lectius amb risc d´exclusió soci


L´Assemblea Comarcal de Creu Roja col.labora a la Jornada Especial per recaptar fons destinats a l´adquisició de kits d´emergència, que comptarà amb la cobertura informativa de Catalunya Ràdio
n Aquests kits, que seran distribuïts a partir de setembre entre els col.lectius de risc, estan pensats per cobrir les necessitats bàsiques d´alimentació familiar, i d´alimentació i higiene dels nadons.

El pròxim diumenge 21 de juny de 2009, les emissions de Catalunya Ràdio tindran l´objectiu solidari de recaptar fons per tal de donar suport econòmic a l´adquissició i repartiment de kits d´atenció social entre les persones que més ho necessiten.
La Creu Roja ha programat una acció solidària consistent en el repartiment de kits de suport social adaptats a les necessitats de cada nucli familiar, per tal de fer front a la situació de necessitat extrema que s´ha generat arran de la crisi actual. Hi han sis tipus bàsics de kits: kit bàsic nadó, kit higiènic nadó, kit d´alimentació nadó 0 a 6 mesos, kit d´alimentació nadó 6 a 18 mesos, kit d´alimentació familiar i kit de suport escolar. Els productes que formen aquests kits són de primera qualitat, i la seva adquissició i distribució centralitzada permeten que el cost d´adquissició sigui molt inferior al que suposaria comprar els productes per separat. Catalunya Ràdio s´ha volgut afegir a aquesta iniciativa solidària amb un gran esforç organitzatiu i de col.laboració, que va començar el passat 8 de juny. Des d´aquell moment, s´emeten 8 falques radiofòniques diàries (que faran un total de 120 al final de la campanya) que s´han extret d´entrevistes amb membres i usuaris dels programes socials de la Creu Roja a Catalunya. Des del dia 15 de Juny, s´ha activat un telèfon de recaptació de fons (902 760 976), que estarà obert de 9h a 21h del 15 al 19 de juny, i de 8.30h a 23h del 20 al 21 de juny. S´han obert diversos números de compte corrent, on les persones interessades poden fer les seves aportacions voluntàries, i s´han repartit 1.500 kits de mostra a les Assemblees locals, també finançats per Catalunya Ràdio. D´aquesta forma, les persones que hi col.laborin poden veure en què consisteixen els kits d´assistència que es compraran amb les seves aportacions.

L´Assemblea de Cerdanyola, Ripollet i Montcada col.labora activament en aquest projecte

Aquesta campanya conclou amb una jornada d´activitats públiques i portes obertes a les Assemblees Locals de la Creu Roja el pròxim 21 de juny, que comptarà amb una cobertura informativa especial de Catalunya Ràdio. Les unitats mòbils i el personal de l´emissora es desplaçaran a diferents assemblees per poder oferir informació en directe sobre les activitats que s´hi estan portant a terme. En el cas de l´Assemblea Comarcal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, estem organitzant un acte conmemoratiu del 150 aniversari de la Batalla de Solferino, fita que es considera origen de la creació de la Creu Roja, a més d’ un taller de reciclatge en temes de salut i primers auxilis. Aquestes activitats es celebraran el pròxim 19 de Juny a la seu de l´Assemblea Comarcal (Avinguda de la Creu Roja, 25-29 de Cerdanyola del Vallés), de 10h a 13h, Tot això gràcies a l´esforç organitzatiu i financer de Catalunya Ràdio, que ens ofereix tots els seus esforços i ressó mediàtic per tal d´intensificar la captació de fons destinats a l´adquisició dels kits d´atenció social, que seran distribuïts a partir de setembre.

Les persones que vulguin col.laborar en aquest projecte solidari poden fer les seves aportacions económiques als següents números de compte corrent: La Caixa (2100 0808 13 0200999900); Caixa Catalunya (2013 0500 10 0202935141); Banc Santander (0049 0186 91 2112036074) i BBVA /0182 6035 43 0201505078)

En el context de crisi econòmica mundial, són moltes les persones del nostre entorn que han perdut el seu lloc de treball i comencen a patir situacions de precarietat. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, al maig de 2009 hi havia 505.041 persones aturades en tot el territori català, i un 18,2% de la població catalana està en una situació de risc d´exclusió social, segons l’estudi “Termòmetre de l´Exclusió Social” de Caixa Catalunya, realitzat al març de 2009. En aquest context, creix la demanda d´assistència i els canals habituals d´atenció social es veuen desbordats. Els perfils socials han canviat, i actualment les famílies amb risc d´exclusió són aquelles amb dos fills i una hipoteca d´aproximadament 1.000€ que han perdut la feina. A aquests s´afegeixen les persones que ja patien una situació precària, com els sense sostre, toxicòmans i persones amb situació de pobresa extrema, o les dones amb càrregues familiars, sense formació, que demanen la Renda Mínima d´Inserció.