dijous, 23 d’abril de 2009

Més de dos milions d'espanyoles estan exposades a un embaràs no desitjat


Cada any, es produeixen a Espanya uns 240.000 embarassos no desitjats, dels quals més de la meitat acaben en avortament. La causa d'aquestes elevades xifres és el poc o el mal ús dels mètodes anticonceptius, tot i que cada vegada hi ha més educació sexual. De fet, segons una enquesta elaborada per l'Equip Daphne entre 2.000 dones d'entre 15 i 49 anys de tot Espanya, es calcula que el 18% de les dones que no volen tenir fills no fa servir cap mètode anticonceptiu o utilitza mètodes ineficaços, amb la qual cosa més de dos milions de dones espanyoles estarien exposades a un embaràs no buscat.


Segons aquesta enquesta, el 21% de les dones no utilitza cap mètode anticonceptiu. D'aquestes, un 74% vol tenir fills, però el 25% restant estan exposades a un embaràs no desitjat. A més, de les dones que diuen utilitzar algun mètode, el 4,1% opten per mètodes ineficaços com la marxa enrere o l'Ogino. La suma d'aquests percentatges de risc, dóna un percentatge del 18% del total de dones fèrtils exposades a un embaràs no desitjat.El preservatiu és el mètode anticonceptiu més utilitzat a Espanya (37,3%), un percentatge molt superior a la mitjana europea (18%). La raó d'aquesta diferència rau en l'epidèmia de sida dels anys 80 i 90 i en la implantació tardana de la píndola a Espanya. Tot i aquest elevat ús, l'enquesta revela que en molts casos es fa servir malament. El 22% de les enquestades reconeix que no l'utilitza en totes les relacions. El segon mètode més utilitzat és la píndola (17,5%), tot i que ha baixat respecte a 2007 (20,35 per cent). La resta de fórmules anticonceptives com el doble mètode (preservatiu i píndola) és utilitzat pel 1,5%, el DIU pel 4,9%, la vasectomia i la lligadura de trompes pel 4,9% i el 4,3%, respectivament, i altres com els pegats hormonals pel 5,7%. Els autors de l'estudi demanen focalitzar les campanyes de promoció d'ús del doble mètode (píndola i preservatiu) en el grup de dones joves i en situacions de vulnerabilitat, que s'incrementen en èpoques de crisis com l'actual.