dimarts, 17 de març de 2009

Sanitat presenta una estratègia per millorar l'assistència dels pacients amb ictus


El ministeri de Sanitat ha presentat l'Estratègia de l'Ictus del Sistema Nacional de Salut, que servirà per millorar l'assistència i atenció de les persones que pateixen aquesta malaltia. Cal recordar que l'ictus és la segona causa de mort a Espanya (amb 32.887 morts al 2006) i que s'espera un augment de la seva incidència per l'envelliment progressiu de la població. És, també, la primera causa de discapacitat permanent.


L'Estratègia de l'Ictus incorpora els objectius fixats per la Unió Europea i l'OMS per al 2015 i s'agrupa al voltant de cinc línies prioritàries: la promoció i prevenció de la salut, l'atenció en fase aguda al pacient amb ictus, la rehabilitació i reinserció dels malalts, la formació i la investigació.Sanitat ha recordat que una de les claus per a l'èxit en l'atenció de l'íctus és la rapidesa amb què es detecten els símptomes inicials i es contacta amb els sistemes d'emergències mèdiques per començar a actuar. Per això, és important que els ciutadans tinguin prou informació sobre els factors de risc i els símptomes d'alarma, així com disposar d'una bona coordinació entre els serveis d'urgència i els centres sanitaris. Una altra qüestió important és comptar amb un pla integral des de l'inici del tractament, que asseguri la màxima recuperació del pacient i reduir al màxim les seqüeles que provoca aquesta malaltia. El ministre Bernat Sòria ha explicat que l'estratègia “vol incidir en la promoció i prevenció de l'ictus, en la millora de l'atenció dels pacients basant-se en la millor informació, així com en la necessitat de potenciar la formació dels professionals implicats en l'atenció, obrir noves línies d'investigació i potenciar el desenvolupament d'un sistema d'informació que permeti ampliar el coneixement i millorar la qualitat de les intervencions”. El Sistema Nacional de Salut ha compta amb unes altres sis estratègies en funcionament: cardiopatia isquèmica, càncer, diabetis, salut mental, cures pal·liatives i atenció al part. A més, ha anunciat l'aprovació de dos més aquest any, per a la malaltia pulmonar obstructiva crònica i per a les malalties rares.