dilluns, 23 de març de 2009

La contaminació de l'aire mata cada any dos milions de persones
La contaminació atmosfèrica provoca la mort prematures de més de dos milions de persones cada any arreu del món i, a més, afecta l'economia mundial i és una de les causes que expliquen l'escalada de desastres naturals. Aquesta dramàtica afirmació l'ha fet l'Organització Mundial de la Salut amb moriu del Dia Meteorològic Mundial, que es commemora avui sota el lema 'El temps, el clima i l'aire que respirem'.


El Dia Meteorològic Mundial se celebra des de fa 59 anys cada 23 de març per augmentar la col·laboració internacional, atenuar els desastres naturals i prevenir les malalties i danys a la salut o el medi ambient relacionades amb les condicions atmosfèriques. L'Organització Meteorològica Mundial ha recordat que en els darrers anys, el creixement demogràfic, la major demanda energètica i el desenvolupament industrial han generat una emissió de gasos i partícules que afecten seriosament la salut, ja que provoquen asma, càncer i malalties cardíaques, entre d'altres afeccions mortals. A més, ha dit, la mala qualitat de l'aire també afecta l'economia mundial, la seguretat alimentària i els recursos hídrics i fa augmentar la freqüència i la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems com les inundacions, les sequeres o la deforestació.