dijous, 12 de març de 2009

El temps d'espera per operar-se a Catalunya és de quatre mesos


Les catarates, els galindons i l'artroscropia són les intervencions que més persones estan esperant per fer-se pel Servei Català de la Salut. El temps que trigaran a operar-se és d'uns quatre mesos de mitjana, una mica menys que l'any anterior. En les proves de diagnosi, el temps d'espera és de 45 dies.


A Catalunya hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera per una operació a la xarxa pública d'hospitals, una xifra molt similar a la de l'any passat. Malgrat tot, s'han fet 1.200 operacions quirúrgiques més. De mitjana, el temps d'espera és de gairebé quatre mesos, un 2% inferior al 2007. Per aquest any, la Generalitat prepara un registre únic de totes les intervencions quirúgiques. L'objectiu és complir el compromís perquè cap operació, tampoc les no urgents, superi els sis mesos d'espera.Al 2008, s'han fet un 12% més de proves de diagnosi, tot i això encara hi ha 130.000 persones pendents d'una prova. El temps mitjà d'espera és de 45 dies, tres dies menys que al 2007.