dimecres, 7 de gener de 2009

Uns 3.500 nens malalts residents a Catalunya han rebut classes a casa o a l'hospital

Més de 3.500 alumnes, la majoria d'entre 3 i 8 anys d'edat, amb malalties de llarga durada, van rebre el 2008 classes a casa seva o a les aules hospitalàries que hi ha en nou centres sanitaris catalans, segons dades facilitades pel departament d'Ensenyament. En concret, durant tot l'any passat un total de 3.458 alumnes van rebre les classes impartides per 19 professors a les aules hospitalàries, mentre que 89 menors amb malalties de llarga durada van poder seguir el curs acadèmic des de casa seva, la qual cosa va requerir mobilitzar 45 professors.Un total de nou centres sanitaris de tot Catalunya disposen actualment de les anomenades aules hospitalàries, amb les quals es pretén evitar que la malaltia interrompi el procés escolar, fomentar el desenvolupament integral dels alumnes malalts i facilitar la seva reincorporació a l'escola quan rebin l'alta mèdica. En concret, aquest tipus de servei s'ofereix a l'Hospital del Mar de Barcelona (on l'any passat el van seguir 336 alumnes, amb un professor); l'Hospital del Vall d'Hebron (511 alumnes, 5 professors); l'Hospital de Sant Pau (253 alumnes, 2 professors); i l'Hospital de Manresa (452 alumnes, 2 professors).

A més, altres 462 alumnes malalts van seguir el curs a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, impartit per 1 professor; 504 a Sant Joan de Déu (4 professors); 351 en el Parc Taulí de Sabadell (2 professors); 159 al Josep Trueta de Girona (1 professor); i 430 A l'Arnau de Vilanova, de Lleida (amb un professor).

De tots aquests alumnes, 1.073 estudien educació infantil, 1.499 primària, 837 ESO i 49 batxillerat. La majoria, tenen entre 3 i 8 anys d'edat i van estar entre dos i tres mesos a l'hospital. La vintena de professors assignats a aquest servei elaboren programes d'atenció individualitzada per a cadascun dels alumnes, d'acord amb les seves competències escolars i les seves característiques mèdiques i psicològiques. En la majoria dels casos, els alumnes estan hospitalitzats per operacions quirúrgiques, malalties respiratòries, traumatologia, trastorns de conducta, cremades, problemes digestius o diferents tipus de càncer, com la leucèmia, segons Educació.

Classes a casa gràcies a 45 professors
De la seva banda, en els casos de nens malalts que estan a casa seva, el servei educatiu el presta una plantilla de 45 professors, que s'encarrega també de fer un programa individualitzat per a cadascun. Per poder sol·licitar aquest servei, que consisteix en nou hores setmanals de classe i dues de coordinació per als alumnes de primària i sis hores de classe a la setmana i dos de coordinació per als d'ESO, els nens han de portar més de 30 dies malalts a casa.

Durant l'any passat, el departament d'Educació va tramitar en préstec 85 ordinadors a domicili perquè els alumnes els poguessin utilitzar per estudiar a casa seva.


--------------------------------------------------------------------------------