dijous, 8 de gener de 2009

Catalunya es troba en epidèmia de grip, amb una afectació de 140 persones per cada 100.000

Catalunya es troba en "situació d'activitat epidèmica" de grip segons ha anunciat el Departament de Salut en un comunicat en el qual ha concretat que té una afectació mitjana de 140 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, el Departament ha explicat que si bé l'activitat d'urgències als hospitals generals de la xarxa pública se situa al voltant de les 70.000 assistències setmanals, els serveis d'urgència hospitalaris no estan saturats ni col·lapsats, però sí que aconsella utilitzar-los de manera adequada.A Catalunya hi ha epidèmia de grip segons els indicadors virològics i de morbilitat del Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries agudes a Catalunya, segons ha anunciat un comunicat del departament de Salut. El comunicat informa que tècnicament hi ha una “situació d'activitat epidèmica”, amb una taxa d'incidència de síndromes gripals registrades que giren al voltant dels 140 casos per 100.000 habitants.

Segons el comunicat, no es pot parlar de saturació de les urgències hospitalàries, ja que fins ara no hi ha hagut dificultats especials per a disposar de llits quan hi ha hagut la necessitat d'ingressar algun malalt. Si bé sí que l'activitat d'urgències als hospitals generals de la xarxa pública és elevada, i se situa al voltant de les 70.000 assistències setmanals, el que suposa aproximadament 330.000 visites ateses a urgències durant les 5 setmanes que han passat des que es va activar el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, el mes de desembre. Però no són només les activitats d'urgències les que registren aquesta elevada activitat, sinó que la resta de dispositius, com els serveis d'atenció continuada urgent territorial o el 061, també han augmentat els serveis.

Autocura per a persones sense risc
El Departament de Salut recorda que molts del processos virals respiratoris tenen pocs dies de durada amb símptomes d'intensitat lleu o moderada i que no requereixen atenció sanitària i que el s'aplica en aquests casos són mesures pal·liatives dels símptomes i que busquen millorar el confort de les persones.

En aquest sentit, en el cas de persones sanes i sense factors de risc, el departament de Salut aconsellar optar per l'autocura, i en cas de dubte utilitzar dispositius com Sanitat respon o les oficines de farmàcia. Si al cap de tres o cinc dies l'evolució no és favorable, cal assistir al centre d'atenció primària. El departament recorda que cal que la població faci un bon ús dels serveis sanitaris i que només els utilitzi quan sigui necessari.