dimarts, 9 de desembre de 2008

Associacions de discapacitats denuncien dificultats de mobilitat a la ciutat


L’Associació La Tortuga-Cerdanyola Sense Barreres i l’Associació Catalana per a la Integració del Cec consideren que hi ha moltes mancances a Cerdanyola pel que fa a la integració de les persones discapacitades. Les entitats reclamen el compliment de les promeses electorals i una convocatòria de la taula de mobilitat.

L’Associació La Tortuga-Cerdanyola Sense Barreres i l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, han denunciat públicament les dificultats que tenen les persones discapacitades de la ciutat a l’hora de desplaçar-se i l’incompliment que en aquesta matèria s’està realitzant des del govern municipal.

Per Teresa Ardèvol, presidenta de La Tortuga, aquesta situació es va fer especialment palesa durant la celebració del passat Sant Iscle, ja que, segons ella, els bussos adaptats promesos per desplaçar-se al lloc no van existir, malgrat que des de Cultura s’afirmava el contrari.

Uns altres aspectes que també es denuncien són l’existència de barreres arquitectòniques al comerç i al transport públic ja que, segons Juan José Jiménez, també membre de La Tortuga, els trens i els autobusos urbans i interurbans no estan adaptats.

Els membres de La Tortuga també denuncien que, ara fa un any, van fer arribar un escrit a RENFE explicant la situació de l’estació a la nostra ciutat però a dia d’avui encara no han rebut cap resposta.

Reclamen actuacions a l'administració local

Finalment, des de La Tortuga es demana a l’Ajuntament que faci una ordenança municipal perquè les obres que es facin d’ara endavant estiguin adaptades a les persones discapacitades.

De la seva banda, José Angel Carré, membre de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, va demanar la implantació de semàfors sonors. També va demanar l’implementació d’un sistema parlat d’avís de parades als autobusos i a les marquesines, com ja existeix en d’altres municipis.

Ja per acabar, van demanar tornar a ser convocats a la mesa de mobilitat.