divendres, 14 de novembre de 2008

Salut s'adhereix a la celebració del Dia Mundial de la Diabetis

Salut impulsa activitats de sensibilització i control de la diabetis en infants i adolescents. El lema d’aquest any és “La diabetis en infants i adolescents: cap infant no ha de morir per la diabetis”La Sagrada Família s’il·luminarà de blau demà a les 18.30h de la tarda, en el marc d’una iniciativa internacional en la qual altres ciutats de Catalunya i del món també il·luminaran edificis emblemàtics El lema del Dia Mundial de la Diabetis 2008 és “La diabetis en infants i adolescents: cap infant no ha de morir per la diabetis”. En molts països en vies de desenvolupament, els infants amb diabetis tipus 1 no disposen d'insulina necessària per sobreviure. Aquest fet, junt amb el retard en el diagnòstic, hi expliquen l'augment en la mortalitat per aquesta causa. Com a logotip, s'ha adoptat la mateixa icona creada per a la campanya “Units per la diabetis”: el cercle blau (http://www.worlddiabetesday.org/).

La Federació Internacional de Diabetis (IDF) ha proposat la iniciativa d’il·luminar monuments o edificis emblemàtics en diverses ciutats del món amb el color blau, que és el del logo de la campanya “Units per la diabetis”. Entre els edificis il·lumitats al 2007 van estar la Torre Sears de Chicago, l’Empire State de Nova York, la CNTower de Toronto, el London Eye de Londres, la Biblioteca Alexandrina, el Ponte Vecchio e Florencia, I així fins a 279 edificis . Per al 2008 estan confirmats fins al moment 382 (dels que aprox una dotzena son d’Espanya). Barcelona també s’hi adherirà il·luminant la torre Agbar I la façana del naixement de la Sagrada Família des de les 18.30h. A l’acte d’encesa hi assistiran el president de la Patronat de la Sagrada Família, Sr. Joan Rigol; la Presidenta de l’Associació de diabètics de Catalunya, Sra. Montserrat Soley; el President I la secretària del Consell assessor sobre la diabetis a Catalunya del Departament de Salut, Sr. Josep Mª Pou I Sra. Conxa Castell.Per a més informació es pot consultar l’adreçaL’iniciativa dels Dies Mundials de la DiabetisAl 1991, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Federació Internacional de Diabetis (IDF) van acordar celebrar el Dia Mundial de la Diabetis el 14 de novembre, coincidint amb l'aniversari del naixement de Frederick Banting que, juntament amb Charles Best, es consideren els descobridors de la insulina. Aquesta efemèride se celebra en tot el món, mitjançant nombrosos esdeveniments organitzats per les associacions locals de pacients, de professionals i les autoritats sanitàries, amb la finalitat d’augmentar la conscienciació sobre els problemes de la diabetis.L'ONU, en la seva Resolució 61/225, aprovada al desembre de 2006, va acordar designar el dia 14 de novembre com a Dia Mundial de les Nacions Unides dedicat a la diabetis. D'aquesta manera, les Nacions Unides demostren el seu compromís en la lluita contra la diabetis, donant el seu suport al Dia Mundial i destacant-ne l’impacte global. És la primera vegada que es reconeix que una malaltia crònica, no infecciosa, representa una amenaça per a la salut mundial, igual que ho han estat les epidèmies de malalties infeccioses com la malària, la tuberculosi i la sida. La Resolució anima totes les nacions perquè desenvolupin polítiques nacionals de prevenció, tractament i control de la diabetis. El text en línia de la Resolució és accessible a: http://www.unitefordiabetes.org/.El Dia Mundial de la Diabetis vol augmentar la conscienciació sobre la creixent prevalença de diabetis tipus 1 i, sobretot, la de diabetis tipus 2, i destacar la importància del diagnòstic precoç i l'educació sanitària per reduir-ne complicacions i millorar la qualitat de vida dels afectats.La situació de la Diabetis en infants i adolescents a CatalunyaLa diabetis és la malaltia crònica més freqüent en la infància, després de l'asma, i pot afectar infants de qualsevol edat. El Registre de diabetis tipus 1 de Catalunya, iniciat al 1987, permet conèixer la distribució en l'edat d'inici de la diabetis en els infants i joves. Al voltant de 130-150 infants i joves menors de 14 anys inicien una diabetis tipus 1, cada any, a Catalunya. El nombre de casos més alt s'observa entre els 10 i els 14 anys, coincidint amb la pubertat. Els menors de 5 anys representen el 8-10% dels casos nous anuals.El Departament de Salut dóna assessorament tècnic i suport econòmic a l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) per a l’organització de les colònies i els campaments d’estiu adreçats a infants i joves amb diabetis. També ha editat la publicació “Com conviure amb la diabetis tipus 1, saber-ne més per viure millor”, que es lliura, com a instrument d’educació diabetològica, a tots els pacients i als seus familiars, a l’jnici de la malaltia. Com la resta de materials d’educació sanitària, està disponible per ser consultat a la web del Departament de Salut. D’altra banda, també es facilita material de suport per a l’autocura de la diabetis als centres sanitaris del Servei Català de la Salut.