dilluns, 24 de novembre de 2008

La consellera de Salut inaugura la Jornada de Recepta Electrònica en el context d'Europa

Ja s’han dispensat més d’un milió de Receptes ElectròniquesEl nombre de pacients usuaris del sistema supera els 60.000La Recepta Electrònica estarà implantada a tot Catalunya a finals de 2009La consellera de Salut, Marina Geli, ha inaugurat avui, divendres 21 de novembre a les 9.00 hores, la Jornada de Recepta Electrònica en el context d’Europa, on hi participen, a més de Catalunya, el Ministeri de Sanitat i Consum, les comunitats de les Illes Balears i Andalusia, regions europees com Llombardia i països com Dinamarca.El Departament de Salut organitza aquesta jornada amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, el Centre de Telecomunicacions i Societat de la Informació, la Fundació TicSalut, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, la Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci Hospitalari de Catalunya i l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris.

Implantació de la Recepta ElectrònicaDes del passat mes de maig, la Recepta Electrònica s’està implantant progressivament al territori amb l’objectiu d’incorporar millores tant en l’àmbit de la qualitat assistencial com en l’accessibilitat del pacient, així com també en l’àmbit de seguretat en l’ús del medicament.Al llarg de 2007 i fins a l’abril de 2008, la prova pilot del nou sistema de Recepta Electrònica es va desenvolupar a les Regions Sanitàries de Girona i Terres de l’Ebre. En concret, el projecte pilot va tenir lloc en cinc Àrees Bàsiques de Salut (ABS) i va posar de manifest la viabilitat del model de Recepta Electrònica implantat, tant a nivell operatiu com a nivell tecnològic, així com també la bona acollida per part de professionals i pacients.Donades aquestes condicions, va iniciar-se el desplegament progressiu del nou sistema començant per les ABS properes a les zones on s’hi va desenvolupar el programa pilot i dins de les mateixes Regions Sanitàries.A dia d’avui, s’avança en les primeres fases del desplegament i la Recepta Electrònica està implantada en 42 Àrees Bàsiques Sanitàries de quatre Regions Sanitàries diferents, on prescriuen 342 metges i dispensen 269 farmàcies. El nombre de pacients usuaris del sistema se situa al voltant dels 65.000 i el nombre de receptes dispensades supera el 1.100.000.Durant els propers mesos està previst estendre el sistema de Recepta Electrònica a la resta d’àmbits d’atenció sanitària i a la resta d’Àrees Bàsiques Sanitàries, i culminarà amb la inclusió de la Regió Sanitària de Barcelona durant l’any 2009.La Recepta ElectrònicaLa Recepta Electrònica és un sistema que integra dels processos de prescripció i dispensació de la prestació farmacèutica, establint mecanismes que afavoreixen l’ús racional del medicament i basat en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que facilita la coordinació entre professionals sanitaris i els permet disposar d’informació en temps real de la prestació farmacèutica, amb l’objectiu de millorar l'atenció al ciutadà.La recepta electrònica ofereix una sèrie d'avantatges als diferents agents (ciutadans, metges, farmacèutics): millora i simplifica l'accés a la prestació; millora la informació del pacient respecte als seus tractaments (pla de medicació); disminueix les possibilitats d’error en l’assistència sanitària; millora la qualitat assistencial; redueix la càrrega burocràtica; optimitza el procés de dispensació; permet disposar d’informació sobre el pacient i els seus tractaments en temps real i facilita el seguiment de la prestació farmacèutica.L’usuari rep un full en el que se li indica la seva medicació, la dosi a prendre així com la freqüència de les preses, cosa que evita que el pacient s’hagi de desplaçar al centre sanitari per aquells tractaments de llarga durada. Amb el full on consta la medicació indicada pel metge i la targeta sanitària l’usuari pot anar a la farmàcia a recollir els seus medicaments, sempre mantenint la freqüència que el metge li hagi indicat al receptar-li el fàrmac.Aquest model de recepta electrònica té avantatges respecte el sistema clàssic amb el suport paper:
Millora de l’accessibilitat del pacient als seus tractaments; es disminueixen les visites per renovació de receptes al centres de salut, fet que pot beneficiar especialment a col·lectius de pacients amb disponibilitat i/o mobilitat reduïdes.
Millora de la coordinació entre metges i farmacèutics respecte a la medicació d’un usuari. D’aquesta manera s’afavoreix la detecció de possibles problemes, interaccions i incompatibilitats entre tractaments farmacològics per part de tots els agents de salut implicats. Això millora la seguretat en l’ús del medicament així com també la qualitat assistencial.
Desburocratitza l’accés sanitari als tractaments farmacològics alhora que permet assignar recursos mèdics i d’infermeria, destinats fins ara a la renovació de receptes, a tasques assistencials.
Millora qualitativa i quantitativa de la informació sobre l’ús dels medicaments per part de cada usuari, afavorint-ne el seu ús racional, optimitzant les dosis i mides necessàries així com també la dispensació de fàrmacs i permetent reduir els estocs de medicació en domicilis particulars.