dijous, 9 d’octubre de 2008

Identificat el genoma del Plasmodi vivax, un paràsit que transmet la malària


El doctor Pedro Alonso i el seu equip d'investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han anunciat que s'ha aconseguit identificar el genoma del Plasmodi vivax, un dels paràsits que transmeten la malària, en la seqüenciació genètica del qual han participat diversos equips internacionals. Alonso ha explicat que el Plasmodi vivax, oblidat durant anys per la ciència perquè es considerava que la seva patologia no era significativa, és, juntament amb el Plasmodi falciparum, el més infecciós i perillós, un dels quatre agents més importants en la transmissió de la malària.


Els altres dos són Plasmodi malariae i Plasmodi ovali, que són presents principalment a l'Àfrica, mentre que el vivax és més habitual a Sud-amèrica i l'Orient Mitjà.Encara que la malària provocada per Plasmodi vivax és rarament mortal, aquesta malaltia suposa una terrible càrrega per a la salut i l'economia dels països que la pateixen, i s'estima que és el responsable del 25 al 40% dels 515 milions de casos anuals de malària que es produeixen al món. El descobriment del genoma del Plasmodi vivax, liderat per The Institute for Genomic Research (TIGR), i que publica la revista "Nature" en el seu últim número, ha revelat que és molt més semblant al genoma de Plasmodi falciparum de l'esperat. Així, s'ha vist que dels més de 5.550 gens identificats, dels quals la meitat són hipotètics ja que malgrat tenir la seva seqüència codificada es desconeix la funció que compleixen, només té uns 150 específics del vivax, que serien les dianes per a nous estudis.