dimarts, 15 de juliol de 2008

Un atles analitza la salut del món i les amenaces a què s'enfronta

Als països pobres, cada dia moren milers de persones per malnutrició; mentre que als països rics, cada vegada són més habituals les malalties relacionades per un excés d'aliments, com ara l'obesitat o la diabetis. Aquesta és una de les moltes dades que es recullen a l'Atles Mundial de la Salut, una completa obra on es repassen les condicions de salut del món, dividides per països. El llibre, de 80 pàgines, vol ser un document de consulta per a alumnes i mestres i, per això, es repartiran gratuïtament més de 3.000 exemplars a les escoles. A més, també es podrà trobar a les llibreries.

L'atles compta amb mapes del món que serveixen per desgranar, país a país, les dades sobre salut aportades per l'ONU, l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació. Permet, entre altres coses, conèixer les desigualtats que hi ha en matèria sanitària al món. Només un exemple: els països pobres concentren el 93% de les malalties i el 84% de la població mundial però només l'11% de la despesa sanitària mundial! L'obra dóna dades com quines són les malalties més comunes al món, de què mor la gent, quantes calories es consumeixen al dia, quants nens neixen amb baix pes o quina és l'esperança de vida. A més, recorda els factors de risc per a la salut del món, com ara el consum de tabac i alcohol, la contaminació, la hipertensió arterial o la desnutrició, d'entre molts altres. Finalment, recorda els desafiaments de la salut mundial i remarca les prioritats a seguir, com la reducció de les desigualtats, garantir l'accés als medicaments, afrontar l'envelliment o promocionar els hàbits de vida i dieta saludables. L'atles ha estat elaborat per la Fundació Educació per a la Salut i edicions SM en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i la indústria farmacèutica AstraZeneca.