dijous, 31 de juliol de 2008

Salut alerta dels riscos de prendre medicaments comprats a Internet

El comerç de medicaments falsificats fins fa poc era una problemàtica que afectava bàsicament a països en vies de desenvolupament. Ara però, l'oferta creixent de coses que es poden adquirir a través d'Internet ha portat la qüestió fins als països desenvolupats. És en aquesta línia que ara, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya vol advertir a la ciutadania que prendre medicaments de prescripció mèdica adquirits a través d'Internet “pot suposar un risc per a la salut”.

En un recent estudi publicat per l'Aliança Europea per a l'Accés a Medicaments Segurs (EAASM) s'ha demostrat que un 62% dels medicaments adquirits a través d'Internet són falsos o bé no compleixen els requisits mínims de qualitat exigits als medicaments. A més, en moltes ocasions, la seva aparença fa que una persona no experta pugui creure que es tracta de medicaments originals o que són correctes. La manca de seguretat, eficàcia i qualitat en aquests medicaments falsificats pot comportar fins i tot la mort, assegura el Departament de Salut.Prendre medicaments que requereixen prescripció mèdica sense el diagnòstic d'un metge pot comportar efectes indesitjables per a la salut ja que aquests medicaments s'han d'utilitzar sota unes condicions molt concretes tenint en compte les seves indicacions i contraindicacions. A més, a l'Estat Espanyol, on és il·legal la venda de medicaments amb prescripció mèdica a través d'internet, les autoritats sanitàries sotmeten a un procés d'avaluació i registre dels medicaments abans de comercialitzar-los. Així, quan es compren a les farmàcies els ciutadans tenen la garantia que són autèntics i que han estat conservats de manera adequada.A les pàgines web on es poden comprar la informació que aporten és incompleta i fins i tot de dubtosa credibilitat. Moltes vegades no s'especifiquen els efectes adversos que tenen i per això, comprar-los pot generar riscos per a la salut. Salut adverteix que aquests medicaments poden ser letals perquè poden estar fets amb components incorrectes o perquè la dosi del principi actiu no sigui l'adequada. A més en molts casos es fabriquen en instal·lacions clandestines amb mínimes condicions higièniques.En cas de problemes de frau o de salut derivats de l'ús d'aquests medicaments, el Departament de Salut recorda que en molts casos no hi ha informació sobre la ubicació física del responsable de la pàgina, per la qual cosa no es poden identificar responsabilitats.