dilluns, 2 de juny de 2008

Set de cada deu treballadors estan “cremats” amb la feina

Més del 70% dels treballadors espanyols pateixen estrès en el seu àmbit laboral o se senten "cremats" de la feina que fan i tres quartes parts d'ells tenen problemes de salut per aquesta raó. Les dolences més habituals derivades de l'estrès són la fatiga, el mal de coll i de cap, la irritabilitat, la sensació d'aclaparament, l'insomni, la falta de concentració i les dificultats oculars. Ho reflecteix un estudi elaborat per l'Observatori de Riscos Psicosocials del sindicat UGT, que ha analitzat més de 4.000 llocs de treball de diferents àrees d'activitat, com l'hostaleria, el tèxtil, l'ensenyament, l'atenció primària i especialitzada o la indústria, entre d'altres.

La UGT ha detallat que les situacions d'estrès laboral poden estar causats per diversos factors, com ara la falta d'autonomia en el lloc de treball, la inseguretat respecte a les condicions laborals i al futur i la indefinició sobre les tasques a desenvolupar. L'informe del sindicat revela, a més, que set de cada deu treballadors "se senten cremats" pel seu treball. Aquesta sensació es denomina síndrome de 'burnout' i està directament relacionat tant amb factors físics (cefalees, dolors musculars, fàtiga crònica,...) i psicològics (frustració, ansietat, irritabilitat), com amb aspectes organitzatius (menor rendiment, absentisme laboral...). Parlar a crits, criticar la vida privada i ser amenaçats, ignorats o assignats a llocs aïllats són altres conductes que pateixen alguns treballadors en el seu lloc de treball i que poden afectar a la seva salut. Segons aquest estudi, el 26% dels treballadors es troben en risc d'assetjament. Un 2% de les persones entrevistades són víctimes d'assetjament moral a la feina de manera permanent i un 15% reconeixen haver estat víctimes puntuals. A més, el 43% dels enquestats diuen haver sofert abús per part dels seus superiors i més de la meitat de les víctimes d'assetjament es queixen d'haver rebut un comportament vexatori mitjançant crits. Aquest tipus de comportaments pot provocar depressions en els treballadors i conduir, per tant, a la baixa laboral. Entre els treballadors entrevistats que estaven de baixa per depressió, el 35% es van veure sotmesos a intimidacions i amenaces, el 32% a assetjament moral, el 26% a algun tipus de violència verbal i el 23% van sofrir agressions físiques. La UGT ha denunciat que tots aquests riscos es produïxen, principalment, per una dolenta organització del treball i per un estil dels caps deficient i, en la majoria dels casos, autoritari. A més, ha assegurat el sindicat, les empreses no estan preparades per resoldre aquests conflictes, doncs una de cada tres deixa que el problema persisteixi al retardar la presa de decisions. "El problema de fons és que en les empreses segueixen prevalent els interessos econòmics a la satisfacció o el benestar dels seus treballadors", ha conclòs el sindicat.