divendres, 20 de juny de 2008

Els consellers de Salut i Educació fan un balanç del Programa salut i escola

Aquest és el primer programa a l'Estat espanyol que articula sistemàticament la col·laboració entre el món educatiu i el sistema sanitari
L'objectiu és promoure les actuacions de prevenció i promoció de la Salut entre els estudiants de segon cicle d'ESO dels centres públics i concertats
El programa vol propiciar la prevenció i la detecció precoç de situacions de vulnerabilitat que, de no tractar-se, podrien comportar problemes de salut seriosos
En tres anys, el Programa ha implicat 11.000 alumnes, 855 centres d'ESO i tots els CAP (349

L a consellera de Salut, Marina Geli, i el conseller d'Educació, Ernest Maragall, han presentat a quest matí el balanç del Programa salut i escola a l'IES Milà i Fontanals. Aquesta experiència d'acció comunitària, que combina el tracte sanitari individualitzat i confidencial amb les dinàmiques educatives grupals, dóna resposta a la preocupació envers la població adolescent.
El programa vol propiciar la prevenció i la promoció de la salut, l'accessibilitat i la detecció precoç de situacions de vulnerabilitat que, de no ser reconduïdes, podrien comportar problemes de salut seriosos (salut mental, addiccions, sexualitat, alimentació, etc.).
La gran majoria de les consultes (87%) es van poder resoldre sense necessitat de derivació, mentre que les consultes que van requerir atenció més especialitzada van ser adreçades de manera predominant al CAP (7%). El baix nivell de derivació mostra que el Programa no “medicalitza” la salut dels adolescents, sinó que els ofereix més informació i suport a la seva autonomia personal i autocura, sense obviar aquells casos que poden requerir una atenció més medicalitzada.
El programa ha permès la realització de més de 31.000 consultes anuals, implicant a prop del 21% de l'alumnat, especialment de 3r d'ESO (14-15 anys).
Les dades indiquen que es consolida el predomini de les consultes de noies (72%) sobre els nois, especialment en temes de sexualitat, salut mental i salut alimentaria.
Entre els educadors, quasi 3.300 ensenyants han rebut formació a través de 170 cursos, especialment en l'àmbit de les drogues. La demanda de formació en temes de sexualitat, tabac i salut mental ha estat molt menor.
S'han format 650 infermeres per atendre el programa, el que equival a una infermera per cada 208 alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Amb el Programa salut i escola, els Departaments de Salut i Educació han respòs de manera innovadora i àmplia, a través del suport efectiu a l'adolescència, a la necessitat d'educació per a la salut i de detecció precoç de potencials problemes, a través del potenciació de la informació i el suport a l'autonomia personal.