dilluns, 5 de maig de 2008

La corba de sobrepès infantil a Espanya ha crescut gairebé dos punts entre 2003 i 2007


Grassos i sedentaris. Així són vistos més del 30% dels nens entre 2 i 14 anys, segons l'Enquesta Nacional de Salut. Una imatge sense fre, ja que la població infantil amb excés de pes va augmentar gairebé dos punts entre 2003 i 2007. En l'informe, amb dades referides per les famílies, aquestes declaren que un 18,5% dels menors entre 2 i 14 anys té sobrepès i un 11,9% obesitat, enfront del 17,5% i 11,2% de l'estudi realitzat al 2003.


I la realitat pot ser més crua, perquè hom sempre creu que és "més alt i més prim", en opinió de Javier Aranceta, president de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC). Paradoxalment, per franges d'edat, la prevalença és més alta entre els nens de 5 a 9 anys -dels quals un 21,4% té sobrepès i un 15,38% és obès- una etapa en la qual són més permeables a les recomanacions dels pares i aquests un referent quant als hàbits de vida.Imminents casos d'obesitat mòrbida infantilEls casos d'obesitat mòrbida en nens -que suposa un 1% en adults- no són molts, "però es començaran a veure", augura Aranceta, director tècnic del Programa Perseo, que gestionen els ministeris de Sanitat i Educació i les conselleries de diverses comunitats autònomes i que proveirà dades sobre l'estat nutricional de gairebé 14.000 escolars de 6 a 10 anys.Els experts atribueixen als mals hàbits alimentaris, la falta d'exercici físic, un entorn socioeconòmic desfavorit i herència genètica -aquesta en un 20% dels casos- l'evolució d'aquesta "epidèmia", que ha col·locat Espanya entre els tres primers països europeus en obesitat infantil, "encara que en una situació encara favorable per al canvi", assegura el president de la SENC. L'excés de pes en els nens, ha explicat, és tres vegades superior en famílies d'entorn modest, on no hi ha tantes possibilitats i recursos intel·lectuals per prevenir o enfocar la qüestió. "No només aquí neix una bona part del problema, sinó que aquí es manté: almenys el 50% d'aquests nens seran adults obesos", ha assenyalat.Menjar sa carUna de les raons és que "és més fàcil i més barat menjar malament que menjar bé", ha afegit Aranceta. En un "fast food", per uns euros, et dónes un "homenatge" de proteïnes, grasses i calories -prossegueix-, però si vols unes verduretes, un peixet i una fruita, "et claven", i si es compra al mercat també és més car, a part del treball que comporta l'elaboració de tota la cuina saludable.