dimarts, 20 de maig de 2008

El Govern aprova el full de ruta que seguirà la sanitat catalana fins el 2015


Més metges i infermeres a l'atenció primària, més llits als hospitals i més recursos per atendre els trastorns mentals i les drogodependències. Aquests són alguns dels molts punts que preveu el nou Mapa sanitari de Catalunya, aprovat aquest migdia pel Govern català, i que actualitza el pla aprovat fa 25 anys i que ja ha quedat caduc. El nou document vol adaptar-se a les noves necessitats de la societat catalana, derivades sobretot pel fort creixement demogràfic dels darrers anys, i té molt en compte el territori, dividit en 37 Governs Territorials de Salut. De fet, ofereix solucions a la mida de cadascun d'ells.

El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya marca el full de ruta i les passes que han de seguir el serveis públics de Catalunya des d'ara i fins el 2015. L'objectiu bàsic, segons ha detallat el Departament de Salut, és millorar l'accés dels ciutadans als serveis sanitaris i incrementar la qualitat, la igualtat i l'eficiència de l'atenció mèdica. Per aconseguir-ho, es donarà molta rellevància al territori i s'intentarà que els problemes de salut més freqüents es resolguin el més a prop del ciutadà possible. Per això, el Mapa fixa els serveis que ha de tenir cada zona basant-se en criteris de població i de la demanda esperada. El pla, a més d'aquests objectius genèrics, fixa diverses actuacions molt concretes que s'han de desenvolupar abans del 2015. Algunes d'aquests actuacions són augmentar el nombre de professionals de l'atenció primària a 29 dels 37 Governs Territorials de Salut, augmentar 1.000 llits als hospitals de 9 àrees, augmentar els recursos dels serveis especialitzats d'atenció a la salut mental i a les drogodependències i augmentar la capacitat dels hospitals de dia de salut mental i de rehabilitació fins a les 800 places. També es preveu dotar de més protagonisme l'infermeria, de més poder de resolució a l'atenció primària, planificar millor l'atenció especialitzada, amb un increment de l'ambulatorització i el treball en xarxa, i potenciar les tecnologies de la informació, com ara la història clínica única, la recepta electrònica, la telemedicina... Amb tot, es vol aconseguir, entre d'altres punts, reduir el temps d'espera per a proves diagnòstiques, visites d'atenció especialitzades i intervencions quirúrgiques, que la visita al metge de família o la infermera al CAP es faci abans de 48 hores, que els tractaments més generals es puguin fer prop de casa i que els diferents serveis de salut estiguin millor coordinats per oferir la millor atenció.La consellera de Salut, Marina Geli, s'ha mostrat molt satisfeta amb el decret i ha assegurat que s'ha fet un "esforç molt important", ja que s'ha hagut d'imaginar la Catalunya del futur i planificar tot el sistema sanitari a llarg termini. "Aquest és un dia que passarà a la història", ha assegurat Geli.