dilluns, 21 d’abril de 2008

La diferent visió de la promiscuïtat fa fracassar les campanyes contra la Sida a l'Àfrica

Les campanyes contra la Sida a l'Àfrica han fracassat perquè el seu concepte de promiscuïtat és diferent al d'Occident i perquè no han tingut en compte la seva realitat cultural, segons la biòloga Helen Epstein, autora de "El remei invisible", una obra que analitza les causes de la seva propagació. En una entrevista amb Efe, Epstein ha defensat que la diferent forma d'entendre aquest concepte és el que ha fet que a l'Àfrica oriental i meridional s'hagi propagat l'epidèmia molt més que en altres zones del món, i que els contagis siguin menors entre els grups tradicionals considerats de risc com prostitutes, drogoaddictes o usuaris de la prostitució que entre la població suposadament segura.

El 1993, Helen Epstein va viatjar a Uganda per investigar una vacuna contra la sida, però conèixer de primera mà les circumstàncies de l'epidèmia va fer que es plantegés la vigència de teories que a Occident es donaven per establertes i comencés a pensar en el paper que portava a terme la realitat sexual africana. Segons explica, a l'Àfrica un percentatge relativament elevat d'homes i dones té relacions simultànies amb diverses parelles, dues o tres, que poden prolongar-se mesos i fins i tot anys, que es basen en el compromís i en què hi ha un factor de confiança. Aquest comportament, habitual en moltes societats africanes, especialment entre els homes, i que l'adopten moltes persones que no es dediquen a la prostitució ni són particularment promíscues, "ha estat la via per la qual s'ha propagat la Sida amb tanta rapidesa, perquè s'ha establert una enorme xarxa de relacions sexuals".Autopista de la sidaPer a Helen Epstein, aquesta xarxa, que tenia unes condicions ideals per encomanar, ha estat una espècie d'"autopista de la Sida" en què molts dels seus membres s'han encomanat perquè en no considerar aquesta conducta com a promíscua, vivien una falsa sensació de seguretat i no consideraven necessari utilitzar preservatius.
Epstein denuncia que gairebé cap campanya de prevenció ha fet al·lusió a aquestes xarxes de relacions i dels riscos que implica, fins i tot per als més fidels, i que l'única excepció va ser Uganda, on el govern no va parlar d'abstinència i d'ús de preservatiu, sinó que va llançar el missatge de "Queda't en camp propi i no surtis abuscar res". Ara, en alguns països com a Moçambic també s'al·ludeix a aquestes "autopistes de la Sida", però la realitat és que a l'Àfrica "el grup de risc és tothom" i no com en altres continents, en què estan més definits.