dimecres, 19 de març de 2008

Els metges cobraran un incentiu si atenen més pacients

Després de més de dos anys de mobilitzacions i protestes, finalment el Consell de la Professió Mèdica, que agrupa sindicats, patronal i Govern, ha arribat a un acord. Els tres agents s’han posat d’acord amb el nou model retributiu dels facultatius, així com en la participació que tindran aquests professionals en els òrgans de govern del Consell. La principal novetat és que es flexibilitzarà el model salarial, de tal manera que els metges cobraran un incentiu si atenen més pacients. Aquest ha estat només el primer pas i ara, segons ha informat el Departament de Salut, es crearà una nova comissió que s’encarregarà de decidir, entre d’altres coses, quin nombre mínim de pacients haurà d’atendre cada metge i quins seran els incentius.

Segons ha explicat Salut, els objectius d’aquest model retributiu més flexible són reconèixer la tasca del metge, incentivar-lo i motivar-lo. Un dels elements més innovadors és el que s’ha anomenat “pagament per càpita” i que s’aplicarà a l’atenció primària. Així, segons aquest nou model, els metges de família i els pediatres dels CAP comptaran amb una retribució bàsica i fixa i, després, percebran un incentiu depenent dels pacients que tinguin assignats. Ara, cal definir la quantia salarial fixa i, també, la tarifa per cada targeta individual sanitària que s’atengui. D’altra banda, també s’incorporarà “el pagament d’activitat addicional”. Això vol dir que els metges de l’atenció especialitzada (que inclou els àmbits d’hospitalització d’aguts, sociosanitari i salut mental) cobraran uns diners extra per les activitats addicionals que realitzin. Els metges, doncs, cobraran segons la càrrega assistencial que tinguin i, també, segons les seves aptituds. Finalment, es reconeixerà i valorarà el Desenvolupament Professional Continuat individualitzat (DPCi), que es va adquirint durant la vida professional. El DPCi és un dret universal del professional que s’ha de reconèixer de forma individual per cada facultatiu, serà vàlid tant per l’exercici públic com privat i reconegut per qualsevol entitat proveïdora de serveis de salut públics. L'objectiu de tot plegat: "el reconeixement dels valors del professionalisme: qualitat, esforç, compromís, eficiència i excel·lència".Ara, després d’arribar a aquest innovador acord, es crearà una comissió tècnica mixta formada per representats de les patronals, sindicats i organitzacions professionals que s’encarregarà de fixar, entre d'altres punts, els barems, els salaris fixos i els incentius. Aquesta comissió s’ha compromès a presentar un document definitiu abans de l’estiu.