dimarts, 25 de març de 2008

Catalunya encapçala la llista de malalts per tuberculosi

Aquest dilluns és el Dia Mundial de la Tuberculosi i el director general de Salut Pública del ministeri de Sanitat, Manuel Oñorbe, ha aprofitat la jornada per tal de presentar un pla de prevenció i control de la malaltia. L'objectiu és unificar els protocols d'actuació dels metges per tal d'afavorir el seu diagnòstic precoç. La iniciativa vol posar fre al creixement d'una malaltia que afecta 18,3 de cada cent ciutadans espanyols. Cada any es detecten uns 7.000 nous casos, la majoria a Catalunya.

La tuberculosi va tenir una gran incidència en els anys posteriors a la Guerra Civil, però la millora en les condicions de vida i l'avanç farmacològic va fer possible la seva lenta eradicació. Ara les xifres tornen a anar a l'alça i Sanitat vol que els metges aprenguin a diagnosticar de forma precoç una malaltia que en els seus estadis inicials es pot confondre amb un refredat.
La malaltia té una gran incidència a l'Europa de l'Est i a l'Àfrica Subsahariana, per la qual cosa demana als metges que estiguin atents a les persones que provenen d'aquests països. Amb tot, ha demanat que no es vinculi tuberculosi i immigració. El que desenvolupa la malaltia són les males condicions de vida, i això fa que tingui presència en els col·lectius més pobres i marginals de la societat. És per això que té més incidència entre els nouvinguts, que tenen menys recursos i viuen en pitjors condicions.