dilluns, 31 de març de 2008

El Josep Trueta impulsa l'estudi dels trastorns de la son en nens

Les alteracions de la son són cada vegada més comunes, també entre els més petits, i això causa problemes a la vida diària. De fet, molts nens que, de dia, pateixen problemes de concentració, intranqui·litat i baix rendiment escolar no dormen bé per les nits. Per detectar aquestes alteracions, la Unitat de la Son de l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta ha començat a estudiar nens d'entre 2 i 16 anys que tenen problemes per dormir. L'objectiu és fer uns 40 estudis cada any.


Es calcula que el 9% dels nens ronquen , la qual cosa pot ser un indici que el menor pateix apnees o, el que és el mateix, una petita parada respiratòria que estronca la son. Això, a banda de ser un problema greu de salut, fa que el nen no descansi bé i al dia següent no pugui rendir com cal.

La Unitat de la Son del Trueta, a més de començar a estudiar els trastorns dels nens, també ha estrenat un nou circuit de diagnòstic ràpid. El nou sistema permet al metge de família, a través de la intranet de l'Institut Català de la Salut de Girona, enviar les dades dels pacients a la unitat. En uns dies, el pacient pot anar al Trueta n se li realitzarà una prova simplificada. El circuit, únic a tot Espanya, permet reduir a unes poques setmanes un procés que en alguns casos superava un any d'espera.

El Trueta ha explicat que el trastorn més diagnosticat a la Unitat de la Son són les apnees, seguit per les narcolèpsies (quan el pacient no pot controlar la son i aquesta li pot venir en qualsevol moment del dia). Aquesta unitat realitza uns 1.300 proves anuals, de les quals mig miler es realitzen al domicili del client. Ara, també s'estudiaran els nens i es preveu fer uns 40 estudis a menors cada any.