dilluns, 21 de gener de 2008

Per primera vegada els invidents votaran de maneraPer primera vegada els invidents votaran de manera
secreta a les properes eleccions generals del 9 de març


Per poder-ho fer, les persones cegues han de sol·licitar-ho del
15 de gener a l’11 de febrer al telèfon gratuït 900 150 000

Aquesta fita és possible gràcies a la llarga reivindicació de
l’Associació Catalana per la Integració del Cec (ACIC)


Amb la dissolució de les Corts que s’ha de fer efectiva avui, comença un nou
procés electoral, que tindrà una novetat significativa: per primera vegada a la
història de l’Estat Espanyol les persones invidents o amb deficiències
visuals podran votar de manera secreta. Aquest fet serà possible gràcies a
la llarga reivindicació de l’Associació Catalana per la Integració del Cec
(ACIC) que va fer possible la reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General (LOREG) i la implantació de dos sistemes combinats (mètode suec i
plantilles) per a que els invidents puguin votar amb total autonomia, sense
haver de confiar el seu vot a terceres persones.

Així doncs, les persones que desitgin votar de manera accessible han de
posar-se en contacte amb el Ministeri de l’Interior a través del telèfon
gratuït 900 150 000. El dia de les eleccions, al col·legi electoral, la persona
sol·licitant trobarà un pack de votació en Braille que contindrà les
instruccions, i tants sobres com opcions polítiques. Aquests sobres estaran
identificats en Braille i contindran, al seu interior, la papereta (idèntica a les que
faci servir qualsevol altra persona) amb la llista electoral del partit corresponent.
Finalment hi haurà un darrer sobre que serà més prim i que serà el sobre de
votació convencional a on l’elector introduirà la papereta normalment. L’elector
també trobarà al pack una plantilla per a la votació al Senat que li permetrà
marcar sense ajuda les candidatures de la seva preferència.

Un cop tancat el procés d’elaboració de les llistes electorals, Mitjançant el
telèfon gratuït i a la web del Ministeri es podran consultar de manera accessible
les candidatures que es presenten i les persones que les formen.


Reivindicació històrica
Des de fa més de quatre anys, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec
(ACIC) ha portat a terme diferents campanyes de sensibilització i reivindicació
per aconseguir aquesta fita històrica i el dret al vot secret per als invidents
recollit a la Constitució Espanyola.

Durant aquests darrers quatre anys des de l’ACIC s’han recollit 21.011
signatures, s’han fet propostes als grups parlamentaris perquè facin preguntes,
s’han presentat mocions a diferents ajuntaments, s’ha instat al Síndic de
Greuges, s’han presentat queixes a les Juntes Electorals en cada un dels
processos electorals que hi han hagut al llarg d’aquest temps i un llarg etcètera
d’accions que han permès que el dia 9 de març esdevingui un dia important per
al col·lectiu.

A més, també es va instar a la Generalitat de Catalunya a presentar un projecte
per fer una prova pilot de vot accessible al referèndum de l’Estatut de
Catalunya que va ser denegat per la Junta Electoral Central. Posteriorment, la
Generalitat amb la col·laboració de l’ACIC va elaborar un projecte que ja
proposava un sistema molt similar al que s’implantarà el 9 de març, de cara a
les eleccions autonòmiques del novembre de 2006 i que va rebre el suport
d’altres entitats representatives. Va ser denegat novament per la Junta
Electoral Central. La Generalitat va tornar a sol·licitar autorització a la Junta
Electoral per a que s’apliqués a les eleccions del Consell de la Val d’Aran (maig
2007), però va tornar a ser denegada. L’argumentació de la JEC, en tots els
casos, va ser la necessitat de la reforma legislativa de la LOREG que estava
paralitzada al Congrés dels Diputats i que va ser aprovada finalment en
aquesta cambra el 28 de juny de 2007 i ratificada al Senat el 25 de setembre
del mateix any.

Valoració positiva
Des de l’Associació Catalana per la Integració del Cec (ACIC) es valora molt
positivament la implantació d’un sistema que permet als invidents exercir el dret
a vot de manera normalitzada i autònoma. José Ángel Carrey, vicepresident de
l’entitat i impulsor de la plataforma Vot Accessible fa una crida a totes les
persones invidents perquè sol·licitin aquest sistema i “poder així exercir un
dret que fins ara se’ns havia privat, com és el dret constitucional al vot
secret”.