divendres, 11 de gener de 2008

Els immigrants van al metge menys que els ciutadans d’aquí

Els immigrants que viuen a Catalunya van molt menys al metge i freqüenten menys les urgències hospitalàries que els ciutadans autòctons. Això és degut, majoritàriament, a què es tracta d’un col·lectiu molt jove que, per tant, gaudeix, en general, d'una millor salut. Cal destacar, però, que hi ha una excepció a aquesta regla: les dones immigrants acudeixen més que les catalanes als serveis d’urgències obstètriques, ja que la seva taxa de natalitat és més elevada.

Segons ha informat el Departament de Salut, al gener de 2007 es van detectar 956.123 targetes sanitàries corresponents a ciutadans estrangers. Aquestes persones, però, no són gaire assídues als centres sanitaris, ja que, en general són persones molt joves. A més, cal considerar que molts descarten acudir al metge per desconeixement sobre l’accés al sistema o per por en el cas dels immigrants sense papers. Una dada curiosa, però, és que tot i la baixa assistència al metge, els immigrants ja freqüenten més les urgències obstètrica que la població autòctona per la seva elevada natalitat. De fet, es calcula que, al 2005, el 23% de tots els naixements ja van ser de pares estrangers. També, i per la mateixa raó, assisteixen molt als serveis de pediatria, tant a centres d’atenció primària com als serveis d’urgències dels hospitals.Eines per millorar l’accés dels immigrants al sistemaSalut ha explicat que per millorar la informació o l’accés als serveis sanitaris a les persones immigrades s’estan duent a terme diferents iniciatives. Així, per exemple, des de fa temps funciona la figura del traductor i del mediador cultural a la majoria d’hospitals. Actualment, hi ha una quarantena i es calcula que, de cara al 2009, hi hagi més de 90. Així mateix, en els darrers tres anys més de 2.500 metges han rebut cursos pe atendre millor els problemes específics de la població immigrada i s’ha editat material en nou idiomes per informar als immigrants sobre el funcionament del sistema de salut català.