dilluns, 17 de desembre de 2007

A Santa Perpétua l’alcalde demana una reunió amb la consellera de Sanitat Marina Geli


L’alcalde de Santa Perpètua, Ma nuel Ruiz, ha demanat una entrevista amb la consellera de Salut, Marina Geli, amb l’objectiu de conèixer les previsions de la Generalitat sobre l’inici de les
obres de construcció del segon centre d’atenció primària (CAP).


L’equipament sanitari es construirà al passeig de la Flo rida a l’alçada de l’avinguda de l’Estela
Ibèrica. La conselleria de Salut va lliurar el projecte executiu del CAP al Consistori el passat mes
d’abril. La conselleria va apuntar en una darrera reunió que les obres començarien el proper
mes de gener. La nova infraestructura sani tària, en un principi, donarà servei als veïns dels
barris de la Florida i Mas Costa, zones més properes al nou Cap.
El Pla funcional fixat pel Servei Català de la Salut estableix que el nou centre pugui atendre a
una població d'entre 13.000 i 14.000 habitants.
D’altra banda, pròximament s’incorporarà al CAP de Santa Perpètua un nou pediatra per al
torn de tarda. El coordinador del CAP, el doctor Sebastià Calero, ha confirmat aquesta informació a l’alcalde en una entrevista que han mantingut recentment.
L’Ajuntament també ha realitzat millores en l’enllumenat exterior del CAP i ha emplaçat la conselleria de Salut a millorar la il·luminació en l’accés