dilluns, 19 de setembre de 2011

L‘Associació de Difusió de la Comunitat Sorda impulsa DifuSord,

Què és DifuSord? Aquest nom és el motiu de la pàgina web creada sota el domini de DifuSord.org, i és propietat de l‘Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda (ADCS) per poder albergar la revista electrònica DifuSord i dotar-la d‘un marc legal. ADCS té les funcions pròpies d‘una associació amb els seus socis i sòcies, que actualment té una seixantena. Tant ADCS com DifuSord foren fundades per Antonio Martínez Àlvarez, actual president fundador d‘ADCS i alhora president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. - Quan neix? Es va fundar l‘any 1999. ADCS té la seva Junta Directiva i DifuSord té el seu Equip de Redacció. Tant la Junta com la Redacció està composada per persones sordes. ADCS-DifuSord és una entitat sense afany de lucre i totes les persones que formen part de la Junta Directiva i de l‘Equip de Redacció són totalment altruistes i voluntàries. ADCS està afiliada a la Federació de Persones Sordes de Catalunya, com a entitat que representa a la comunitat sorda de l‘àmbit territorial català. - Amb quin objectiu? I què ofereix? DifuSord té l‘únic objectiu d‘informar a la societat de tot allò relacionat amb les persones sordes i la comunitat sorda catalana, com també de notícies rellevants de la comunitat sorda espanyola i altres d‘àmbit europeu o del món. El nostre interès és fer arribar al màxim possible de lectors la nostra pàgina web www.DifuSord.org. Fa un any varem crear la nostra pàgina Facebook, per informar d‘altres notícies relacionades amb la comunitat sorda, com enllaços i pàgines web relacionades. El nostre enllaç és a http://www.facebook.com/pages/DifuSord/84760751005. - Per a quin públic? El públic és majoritàriament persones sordes, però també oients que tenen relació amb la comunitat sorda i/o l‘educació de les persones sordes, com també famílies. Hi tenim un ampli ventall que va d‘estudiants de cicles formatius de GM i GS d‘interpretació de la llengua de signes, d‘integració social i altres afins a estudiants universitaris, com també de professionals de l‘educació del sord i professorat universitari; a més de l‘ampli ventall existent de persones sordes usuàries de la llengua de signes i/o de la llengua parlada, o d‘ambdues. No discriminem a cap tipus de persona sorda, sinó que tenim cabuda per a tota mena de persona sorda, independentment del seu codi comunicatiu i lingüístic. La nostra intenció és eliminar les barreres de comunicació i d‘accés a la informació. - Amb quines ajudes compten? No rebem cap subvenció pública. Per ara disposem de les recaptacions de les quotes anuals dels socis i de la publicitat que inserim com a “banners” a la nostra pàgina web, com la de Vodafone. I d‘alguna donació particular, però molt poca. - Quins reptes de futur es marquen? Els nostres reptes són senzills, com continuar donant difusió de les notícies relacionades amb la comunitat sorda a través del nostre portal DifuSord.org i de la nostra pàgina Facebook. També continuar impulsant i consolidar les nostres activitats com la Mostra de Curtmetratges de DifuSord (a l‘octubre del 2011 farem la cinquena edició), el Concurs de Sudoku, les nostres activitats per a socis i sòcies i altres sortides socials i culturals. Una altra fita important d‘ADCS-DifuSord és que va ajudar a expandir l‘ús de la BlackBerry a la comunitat sorda com a mitjà de comunicació mòbil. ADCS-DifuSord és una associació i un portal que s‘adapta als nous temps i a les noves circumstàncies que ens envolten.