dilluns, 30 de maig de 2011

La Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital del Mar detecta un 20% de falses epilèpsies

La Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital del Mar es consolida com un referent en l’assistència de malalts epilèptics resistents als fàrmacs. La Unitat compleix un any de funcionament, tot coincidint amb la celebració del dia nacional d’aquesta malaltia neurològica. Durant aquest primer any la Unitat ja ha rebut pacients procedents de tot l’Estat espanyol i es posiciona així com a Unitat de referència en aquest camp. Durant aquest període, s’han superat les expectatives establertes. La Unitat esperava atendre uns 100 pacients l’any. En aquest primer any els pacients atesos han estat gairebé 150. Dels pacients que han ingressat en aquesta Unitat, un 10% s’han guarit de la malaltia desprès d’haver estat intervinguts quirúrgicament i en un 20% dels casos, s’ha pogut determinar que les crisis que patien els pacients no eren crisis epilèptiques sinó que es tractava de pseudocrisis d’origen psicogen a causa d’altres malalties, com per exemple malalties psiquiàtriques. En els pacients del grup restant el pas per la unitat ha facilitat arribar a un diagnòstic més precís de l’epilèpsia que ha permès optimitzar tractaments farmacològics i, en alguns casos, implantar estimuladors del nervi vague. En altres pacients, amb epilèpsies més complexes ha estat necessari implantar electrodes intracerebrals que permetin ajustar el diagnòstic i, aquests pacients, encara estan en estudi. El proper objectiu de la Unitat és donar resposta als casos més complexos implementant noves tècniques d’intervenció i diagnòstic.
La posada en marxa d’aquesta Unitat ha sigut molt ben rebuda pel col•lectiu d’afectats per epilèpsia. El tractament quirúrgic dóna la possibilitat de millorar la qualitat de vida a aquelles persones condicionades per les crisis, repetitives, resistents a fàrmacs i tant incapacitants. “La Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar ha supuesto un antes y un después para los afectados de epilepsia, al menos en nuestra asociación. La seguridad y la confianza que genera a los afectados el hecho de tener una Unidad especializada en nuestro hospital de referencia ha supuesto un gran cambio en los pacientes y en sus familiares” explica la Sra. Rocío Mateos, Presidenta de la Asociación de Amigos de la Epilepsia de Badalona (AAEB). ”El impacto en nuestra asociación, y en la sociedad en general, de una Unidad de Epilepsia como la del Hospital del Mar es mayúsculo: no sólo en la parte médica sino también en la parte afectiva. La angustia que sufren muchas familias, especialmente algunas madres que han tenido que dejar sus trabajos para convertirse en “cuidadoras”, se ha visto muy aligerada tras la puesta en marcha de la Unidad. La posibilidad de poder acudir a un centro público, casi sin lista de espera, y la posibilidad de resolver el problema de forma definitiva o, simplemente, que las personas cuidadoras de estos enfermos puedan disponer de un acompañamiento, ha incidido de pleno en el impacto socio-económico que tiene esta enfermedad”, continua la Sra. Mateos, també membre fundador de la Federación Española de la Epilepsia (FEDE).

Altrament, l’activitat de la Unitat ha permès determinar quines implicacions tenen les pseudocrisis pel sistema de salut. Es tracta de trastorns amb manifestacions semblants a una crisi epilèptica però que tenen un origen diferent a l’epilèpsia. Aquest tipus d’unitats ajuden a establir un diagnòstic correcte d’aquells pacients tractats com epilèptics sense ser-ho. En no ser tractat el seu problema de base, aquests pacients, tot i els múltiples fàrmacs antiepilèptics, segueixen sense millorar amb tot el que això suposa per a ells però també pel sistema de salut. Un 20% dels pacients que van acudir a la Unitat no havien estat ben diagnosticats. “Aquest fet suposa un cost rellevant en visites a urgències i a especialistes, proves diagnòstiques, baixes laborals, incapacitats i falta de productivitat; a més de seguir sense rebre el tractament correcte. Detectar aquests pacients és fonamental perquè puguin resoldre de forma definitiva el seu problema i millorar la seva qualitat de vida i, alhora, no destinar recursos en la direcció equivocada”, apunta el Dr. Rodrigo Rocamora, responsable de la Unitat Multidisciplinària d'Epilèpsia de l'Hospital del Mar.


L'epilèpsia és un trastorn neurològic que afecta aproximadament a un 1% de la població, al voltant de 450.000 persones a Espanya. Es defineix per l'aparició de crisis recurrents, degudes a una activitat neuronal anòmala, que es manifesten amb convulsions, pèrdues de consciència o canvis de comportament o de funcionament del cos. Hi ha diferents tipus d'epilèpsia. Prop del 65% dels pacients epilèptics es pot controlar amb fàrmacs. El 35% restant són resistents al tractament amb fàrmacs. D'aquests, aproximadament la meitat es pot tractar amb cirurgia.
Després de la seva consolidació, l’objectiu principal de la Unitat pel segon any és poder oferir tractament a totes les alternatives de casos complexos d’epilèpsia. “S’utilitzaran noves tècniques d’implantació d’elèctrodes profunds, conjuntament amb neurocirurgia, per registrar crisis epilèptiques i estudiar les funcions cerebrals mitjançant la seva estimulació directa”, explica el Dr. Rocamora. Així mateix, la Unitat aplicarà tècniques de neuroimatge, pioneres en el diagnòstic de l’epilèpsia. Un bon diagnòstic realitzat en una Unitat d'Epilèpsia assegura que, en candidats seleccionats, es pot arribar fins a més d'un 70% de possibilitat de curació després d'un procediment quirúrgic especialment dissenyat per a cada pacient. “Aquells que no poden ser operats són candidats a tractaments pal•liatius com l’estimulador vagal o, en el futur, l'estimulació cerebral profunda, que poden disminuir notablement el nombre de crisis i millorar la qualitat de vida dels pacients”, explica el Dr. Rocamora.