dimarts, 31 de maig de 2011

El Departament de Salut impulsa el projecte "Infància sense fum"

Malgrat que gairebé tots els progenitors que fumen prenen mesures a casa, en molts casos els infants estan exposats al fum de tabac.
No fumar dins de casa o fumar a la terrassa o al balcó amb la porta tancada són les mesures més útils. Les practiquen 6 de cada 10 progenitors.
El 95% dels pares i mares reben consell al centre de salut per evitar l’exposició dels infants al tabac, però cal fer intervencions més específiques.
El 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac, que aquest any se centra en el Conveni Marc de Control de Tabaquisme de l’OMS. Durant aquesta setmana es realitzen nombroses activitats arreu a tots els nivells.

El 99,3% dels progenitors que fumen declaren prendre mesures per evitar l’exposició dels nadons al fum del tabac. Aquestes mesures poden ser de dos grups: les que són útils per reduir-la i les que, encara que es fan amb aquesta intenció, està comprovat que no eviten l’exposició.
Mesures útils per reduir l’exposició (les practiquen 6 de cada 10 progenitors)

- Fumar al balcó amb la porta tancada.
No fumar dins de casa (i demanar també a les visites que no fumin).

Mesures que no són útils (les practiquen 4 de cada 10 progenitors)
Fumar quan no hi és el nadó.
Fumar en una altra estança o en zones limitades de la casa.
Ventilar l’estança després de fumar.
Fumar a la finestra.

És més difícil evitar l’exposició del nadó si la mare fuma molt: només 4 de cada 10 mares prenen mesures útils (no fumar en tota la casa o fumar al balcó amb la porta tancada).
Aquestes i altres dades són les que es desprenen de l’estudi BIBE fet a 1.124 nadons menors de 18 mesos fills de progenitors que fumen a Catalunya i que mostra que més d’un 70% estan exposats al fum de tabac. L’estudi, que encara està en fase d’anàlisi dels resultats, incloïa una intervenció centrada a fer que els pares i les mares prenguessin mesures útils per evitar l’exposició dels nadons. Van participar-hi 96 centres d’atenció primària de tot Cataluña, amb un total de 162 equips de pediatria formats tant per professionals mèdics com d’infermeria.
D’altra banda, les dades de l’Institut Català de la Salut mostren que, en més dels 95% dels casos, els pares i les mares dels infants catalans menors de tres anys han rebut consell en al seu centre d’atenció primària. Malgrat que aquest consell es dóna a les consultes i està recollit en protocols com el d’Activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica. Infància amb salut,és important avançar més i fer intervencions més específiques segons les característiques dels casos. El programa “Infància sense fum”, pioner a l’Estat, parteix de les dades recollides a l’estudi BIBE i vol avançar en la capacitació dels professionals per aconseguir que el menor nombre possible de nadons estigui exposat al fum del tabac. Per això s’han elaborat fullets específics i s’està dissenyant una formació en línia que s’aplicarà a tot Catalunya. Tots els pares i mares que vulguin deixar de fumar també reben ajuda des de la xarxa assistencial que a Catalunya compta amb els programes “Embaràs sense fum”, “Atenció primària sense fum”, “Hospitals sense fum” i 24 unitats especialitzades al territori. També Sanitat Respon i més de 100 farmàcies a tot el territori ajuden a deixar de fumar.
El 31 de maig se celebra el Dia Mundial sense Tabac, centrat aquest any en el Conveni Marc per al Control del Tabac de l'OMS.
El Conveni Marc per al Control del Tabac (CMCT) és el principal instrument de control del tabac. Constitueix el primer acord promogut per l’OMS en el marc de la promoció de la salut pública. Està en vigor des de 2005 i és ja un dels acords més ràpidament i més àmpliament acceptats de la història de les Nacions Unides, amb més de 170 adhesions. Es tracta d’un conveni basat en l’evidència, que reafirma el dret de totes les persones al màxim nivell de salut.
El consum de tabac és la principal causa evitable de mort. Aquest any més de cinc milions de persones moriran a causa d'un atac de cor, accidents vasculars cerebrals, càncer, malaltia pulmonar o altres malalties relacionades amb el tabac. Això no inclou les més de 600.000 persones –més d'una quarta part són infants– que moren a causa de l'exposició al fum. La xifra de morts anuals de l'epidèmia mundial del consum de tabac podria augmentar fins a vuit milions de persones el 2030.
De la mateixa manera que en qualsevol altre acord, el CMCT de l’OMS estableix obligacions legals als països (i la Unió Europea) que s’hi han adherit formalment.


Per a més informació sobre el Conveni Marc per al Control del Tabac i el Dia Mundial sense Tabac podeu consultar la pàgina web següent:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2007/doc34930.html

Durant aquesta setmana es realitzen nombroses activitats arreu a tots els nivells.
Durant aquesta setmana es realitzen nombroses activitats al territori relacionades amb el Dia Mundial sense Tabac, tant a la xarxa d’atenció primària sense fum (Setmana sense Fum, III Trobada del programa el dia 3 de juny), com a la xarxa d’hospitals sense fum; es fa el lliurament dels premis del projecte “Classe sense fum” (el dia 2 de juny) i altres programes preventius, es desenvolupen iniciatives en l’àmbit municipal, etc.
El compliment de la Llei continua sent òptim.
Durant el primer trimestre d’aplicació de la nova normativa sobre el tabac s’han fet 8.225 inspeccions. En gairebé la totalitat de les ocasions no s’ha observat ningú fumant. La retolació correcta ha augment des d’un 83% a l’inici de gener a un 92% al mes de març. Globalment, l’aplicació ha estat correcta durant aquest trimestre en un 88,6% de les ocasions. En un 0,6%, s’hi han detectat altres problemes, específicament amb les màquines expenedores.
Salut Pública ha rebut un total de 236 denúncies que els ciutadans han presentat als diferents registres de l’Administració. La quantia dels expedients incoats va des de 30 € a 3.000 €.
El Departament de Salut valora molt positivament el compliment de la Llei i agraeix als propietaris i responsables dels establiments i a tota la ciutadania en general l’esforç fet en l’adaptació a la nova Llei. Es calcula que la nova Llei contribuirà a evitar entre 700 i 800 morts per tabaquisme passiu que es produeixen cada any a Catalunya.
La Llei 42/2010, de mesures sanitàries davant del tabaquisme, prohibeix fumar en tots els espais públics tancats (amb molt poques excepcions) i així s’evita l’exposició a l’aire contaminat pel fum del tabac.
El Departament de Salut ha habilitat una pàgina web específica amb informació sobre la normativa i retolació per descarregar.
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/doc34779.html.