dilluns, 21 de març de 2011

Nota informativa: Seguiment sanitari de la possible exposició a radiacions al Japó


Els danys causats pel terratrèmol i posterior tsunami a la central nuclear de Fukushima han resultat en fuites de radiació d’aquesta instal·lació. El govern japonès ha evacuat tots els residents en un radi de 20 km i ha establert una zona de confinament d’entre 20-30 km de la zona on està emplaçada la central nuclear. A dia d’avui, el risc d’exposició a radiacions i el risc de contaminació per material radioactiu és baix, especialment per a qualsevol persona que es trobi fora del radi de seguretat establert.

Des del Ministeri d’Assumptes Exteriors (MAE) es recomana als ciutadans espanyols que hagin estat en un radi de 120 Km de la central nuclear de Fukushima que es dirigeixin a altres zones del país evitant les prefectures de Fukushima, Miaygi, Iwate i Ibaraki amb motiu de les dificultats de transport i d’abastiment de combustible, o que abandonin el Japó. Així mateix, es recomana no viatjar al Japó si no és indispensable.

El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) han elaborat un protocol per a la vigilància de les persones que arriben del Japó. Per a cada cas individual s’adoptaran les mesures pertinents. En principi, no es disposa d’informació de cap persona espanyola que hagi estat contaminada en l’entorn de la central japonesa. Es posa a disposició un telèfon de consulta per a aquestes persones (901 400 100) i una adreça de correu electrònic: oiac@mspsi.es .

El Consell de Seguretat Nuclear continua seguint la situació en coordinació amb els organismes internacionals i emetrà comunicats en rebre nova informació rellevant.

El Departament de Salut està en contacte permanent amb les autoritats estatals per donar suport a les mesures de vigilància de la salut que s’estimin convenients. Per més informació, poden contactar amb el telèfon de Sanitat Respon (902 111 444).

En relació amb el control dels aliments i pinsos procedents del Japó, com a mesura precautòria, la Direcció General de Sanitat i Consum de la Unió Europea (DG SANCO) va recomanar en data 15 de març de 2011 als estats membres que es facin controls de radioactivitat. Per a més informació podeu consultat la pàgina de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.