divendres, 18 de març de 2011

Marcatge CE fals dels preservatius que es venen per internet en què figura com a fabricant l'empresa Condoomfabriek NL

El Departament de Salut ha tingut coneixement, per mitjà de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que els preservatius que es venen per Internet, en què figura com a fabricant l’empresa Condoomfabriek NL i el marcatge CE amb el número 0499, porten un marcatge CE fals i, per tant, no hi ha cap garantia de la seguretat, l’eficàcia i la qualitat.

El número 0499 correspon a la identificació de l’organisme notificat de Luxemburg Société Nationale de Certification et Homologation (SNCH), que ha confirmat a les autoritats sanitàries de Luxemburg que no han emès mai cap certificat de marcatge CE a l’empresa Condoomfabriek NL.

Els preservatius són productes sanitaris, i per tal de poder-los comercialitzar legalment a la Unió Europea, han d’haver estat avaluats per un organisme notificat i han de tenir el marcatge CE, distintiu que declara la conformitat del producte amb els requisits de seguretat, eficàcia i qualitat establerts a la legislació i que ha de constar a l’etiquetatge i al prospecte del producte, juntament amb el número de l’organisme notificat que n’ha avaluat la conformitat.

El Departament de Salut adverteix els ciutadans del risc que pot suposar l’adquisició i la utilització d’aquests preservatius, ja que no tenen cap garantia de seguretat, qualitat i eficàcia, i els recomana que no els adquireixin ni els utilitzin.