dimecres, 30 de març de 2011

El Departament de Salut presenta una guia pionera d'actuacions per a l'educació maternal

El Departament de Salut ha presentat avui la guia Educació maternal: preparació per al naixement, un treball fomat per fitxes de treball, un CD i un DVD que vol assegurar la qualitat i l’equitat de l’educació maternal en tot el territori català.

Catalunya ja té protocols de seguiment i d’atenció a les dones embarassades, però calia completar aquestes indicacions tècniques amb programes educatius per preparar la mare i la seva parella en aquelles qüestions que els generen més inseguretats. Fins ara, la preparació per al naixement es desenvolupava de forma diversa segons les tradicions de cada institució o dels professionals de la salut.

El document resultant és fruit d’un treball en què han participat professionals de la salut i de societats científiques, mares i llevadores i d’una àmplia revisió bibliogràfica per fer front als aspectes més rellevants de l’embaràs, el part, el puerperi i l’atenció al nadó, així com l’entrenament psicofísic, tots ells aspectes molt novedosos.

El projecte és doncs una experiència única i pionera basada en l’evidencia científica i el consens professional, realitzada en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’Associació Catalana de Llevadores. Així mateix, s’ha comptat amb el suport de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica i la Federació Catalana de Grups de Suport a la lactància materna.

Programes educatius de preparació

Per garantir un procés sa i satisfactori en tots els moments de la gestació, naixement i criança del nadó, és necessari dotar la mare i la seva parella de coneixements, estratègies i habilitats que els preparin per afrontar els canvis físics, emocionals i d’estil de vida.

El document pretén dotar als professionals, sobretot llevadores, d’eines per treballar de forma participativa amb les dones i les seves parelles per donar resposta a les necessitats actuals de la nostra societat en aquest àmbit.

La natalitat a Catalunya

A Catalunya, l’any 2009 van néixer 85.347 nadons segons dades del registre de naixements del Programa de Salut Maternoinfantil. El percentatge de naixements entre dones d’edats superiors a 34 anys continua incrementant-se i se situa en un 27,7%. La taxa de prematuritat se situa en un 7,8% i el baix pes en néixer en un 7,7%, amb una tendència a l’estabilitat en els darrers anys.

Un bon i precoç control i seguiment de l’embaràs, encoratjant la participació activa de les dones i les seves parelles, és fonamental per reduir la morbiditat i mortalitat associades als problemes relacionats amb el part, l’embaràs i el puerperi.