dimecres, 2 de febrer de 2011

Preocupació de COCARMI pel finançament dels serveis

Barcelona, 1 de febrer de 2011. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, manifesta obertament la seva creixent preocupació pel finançament de la prestació de serveis a les persones amb discapacitat i malaltia mental i a les seves famílies. Travessem per un terreny poc ferm i molt relliscós. La crisi ha reduït subvencions i ajudes i ha ampliat els terminis de pagament a les entitats socials, la qual cosa dificulta el correcte desenvolupament de programes i serveis.


En aquest moment que vivim d'especial feblesa econòmica, ara assistim al procés de remodelació del sistema financer espanyol que introdueix grans incògnites sobre el futur de l'obra social de les caixes. Sigui quin sigui el sistema resultant de la present reordenació, resulta fonamental per al futur de l'activitat de COCARMI i de les entitats representades en la nostra plataforma, la implicació del nou sistema financer d'Espanya i Catalunya en els projectes socials. Des de COCARMI reconeixem que en un escenari econòmic canviant cal trobar noves fórmules imaginatives de finançament tot i que aquest fet no pot representar un impàs en la nostra activitat diària. Els serveis a les persones amb discapacitat i malaltia mental i a les seves famílies s'han de continuar garantint.

Hem d'impedir entre tots el retrocés en el finançament de les nostres entitats. Alguns exemples dels nostres projectes són el respir familiar, els serveis d'inserció laboral i els plans d'acompanyament a persones amb discapacitat que busquen feina, la implantació d'intèrprets de la llengua de signes catalana i altres sistemes de suport a la comunicació oral de les persones sordes, activitats en clubs socials per a persones amb malaltia mental i accions i campanyes en favor de l'accessibilitat universal.

Per mantenir aquests i molts altres serveis i programes, COCARMI demana empatia i acció al Govern de la Generalitat, que ens ha de garantir les subvencions; al Govern Central, que ha de publicar en breu el decret llei de reordenació del sistema de caixes per tal que tingui en compte les nostres necessitats; i al futur nou sistema financer resultant de la reordenació per tal que no ens abandoni i ens doni la mà en el finançament de projectes i serveis.

Perquè,... el sector de la discapacitat sol no pot fer miracles!