dimarts, 16 de novembre de 2010

convenis de col·laboració

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya i el Grup Catalònia van signar el passat 21 de juliol dos convenis de col·laboració que són pioners en el sector de l’atenció a la discapacitat, atès que per primera vegada una patronal i un centre col·laboraran activament en l’acreditació professional del personal.
Amb l’objectiu de donar resposta a la legislació vigent, per la qual a partir de 2015 s’exigirà una certificació professional a la totalitat del personal del sector de la discapacitat, la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya i el Grup Catalònia han decidit implicar-se en l’acreditació professional dels treballadors a partir del foment dels cicles formatius de grau mitjà d’atenció sociosanitària i de grau superior d’integració social, i promocionant també la formació i la qualificació professional del personal del sector.
Amb l’acord, doncs, el personal que treballa al sector de la discapacitat podrà validar els seus aprenentatges i obtenir d’aquesta manera l’acreditació de les competències professionals necessàries per desenvolupar la tasca professional.
L’acte de presentació dels convenis, que se celebrarà el proper 23 de novembre a les 10.00 hores a la Sala d’Actes del Grup Catalònia, al recinte Flor de Maig a Cerdanyola, comptarà amb la presència del director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Francí i Carreté; el president de Grup Catalònia, Sr. Vicenç Conca Pérez i el president de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya, Dr. Joaquim Serrahima i Viladevall.
En acabada la signatura dels convenis, s’oferirà un refrigeri als assistents a l’acte i els mitjans que ho desitgin podran visitar les instal·lacions del Grup Catalònia.
La Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya és una federació d'associacions i d'entitats dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica greument afectades, amb caràcter voluntari i sense afany de lucre. Actualment compta amb 32 entitats associades i atén vora 3.000 persones amb discapacitat psíquica, amb un àmbit d’actuació que s’estén a tot el territori de Catalunya.
El Grup Catalònia engloba quatre entitats sense ànim de lucre –la Fundació Privada Pro Persones amb Disminució Psíquica Catalònia, l’Associació Catalònia Comarques Pro Disminuïts Psíquics, l’Associació Centre Especial de Treball Sant Martí i la Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia per Discapacitats- que comparteixen l’objectiu comú d’atendre les persones amb discapacitat intel·lectual, sigui quin sigui el grau d’afectació; amb malaltia mental, amb trastorns de conducta o problema social associats. Actualment compta amb 11 centres i amb 600 professionals del sector de l’atenció a la discapacitat que atenen un total de més de 600 persones amb discapacitat intel·lectual.
+ informació Albert Riera Pons (albertriera@secondnews.org / 661108175)