dimarts, 26 d’octubre de 2010

La detecció del càncer de còlon i recte es debat en el major congrés europeu de gastroenterologia


Del 23 al 27 d’octubre, Barcelona acull la Setmana de la Gastroenterologia de la Unió Europea (UEGW), la conferència científica més gran d’Europa sobre les especialitats mèdiques que s’ocupen de les malalties de l’aparell digestiu, amb la participació de més de 12.000 professionals.

Impacte de càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és el segon càncer més freqüent en les dones i el tercer en els homes. S’estima que, a Catalunya, es diagnostiquen més de 5.600 casos nous d’aquests tumors cada any. Es preveu que, abans del 74 anys, es diagnosticaran aquests tumors en el 3,5% dels homes i en el 3,1% de les dones, ja que la incidència d’aquests tumors ha augmentat en els últims anys.

El càncer de còlon i recte, amb 2.200 morts anuals, és la segona causa de mort per càncer al nostre país després del càncer de pulmó. A diferència de la incidència, la mortalitat mostra una tendència estable o decreixent en els últims anys. Així, el 52% dels pacients que han patit aquest càncer estan vius als cinc anys del diagnòstic i les dades indiquen una tendència d’augment de la supervivència.

La prevenció primària del càncer de còlon i recte

Els principals factors de risc modificables del càncer de còlon i recte són l’alimentació, l’exercici físic i el consum d’alcohol. Una part significativa dels càncers de còlon i recte es podrien prevenir amb una dieta rica en fruites i verdures, evitant o moderant el consum de begudes alcohòliques i fent exercici físic regular.

El Departament de Salut està duent a terme actuacions de promoció de la salut que s’adrecen directament a l’alimentació, al consum d’alcohol, a l’exercici físic o al consum de tabac i que tindran un impacte positiu, a mitjà i llarg termini, en la prevenció de les malalties cròniques i dels diversos tipus de càncer, inclòs el colorectal.


El diagnòstic i el tractament del càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és un dels tumors inclosos en el circuit de diagnòstic ràpid de càncer que el Departament de Salut ha posat en marxa. Aquest circuit s’adreça als pacients que tenen símptomes que fan sospitar de tumors i estableix un circuit preferent i ràpid per confirmar (o descartar) el diagnòstic i iniciar el tractament en el seu cas. L’any 2009 van entrar al circuit de diagnòstic ràpid 8.077 persones amb símptomes sospitosos de càncer colorectal i es van poder diagnosticar 2.318 càncers (un 28,7%).

La detecció precoç del càncer de còlon i recte, mitjançant la prova de detecció de sang oculta en femta de tipus químic realitzada cada 2 anys, és una estratègia d’eficàcia demostrada per reduir la mortalitat per aquest càncer en un 17%. Aquesta prova permet detectar aquest tumor en una fase inicial de desenvolupament, ja sigui com a càncer inicial quan és més fàcil de tractar i curar o com a pòlip avançat que pot ser una lesió precursora d’aquest tumor i extirpar-lo n’evita la possible progressió.

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Catalunya

L’any 2000, el Departament de Salut va iniciar una prova pilot de detecció precoç de càncer colorectal al municipi de l’Hospitalet de Llobregat per estudiar la viabilitat i, en el seu cas, la millor manera de posar en marxa un programa de detecció precoç d’aquest càncer a tot el territori. La valoració de la prova pilot va ser positiva i el Departament va decidir estendre’l progressivament a tota la població (homes i dones de 50 a 69 anys) amb una prova de tipus immunològic pels avantatges que presenta (més sensibilitat per detectar lesions, més fàcil de realitzar per als participants, automatització del procés de lectura). El Programa va implantar-se a tot el municipi de l’Hospitalet de Llobregat i als municipis de la comarca de l’Alt Penedès. En conjunt sumen una població diana total de 85.686 persones.

El desembre de 2009 va començar el Programa a les àrees Barcelona Esquerra i Barcelona Litoral de la ciutat de Barcelona, amb una població diana de 196.761 persones.

Durant l’últim trimestre del 2010 està previst l’inici del Programa a la resta de regions sanitàries fins assolir la xifra de 430.000 persones incloses, que representen un 27% de la població diana total de Catalunya.

La previsió és que l’any 2015 el programa ja s’hagi estès a tot el territori.