dijous, 25 de juny de 2009

El Departament de Salut i els advocats catalans signen un conveni que els permetrà accedir al sistema sanitari de cobertura pública


Per mitjà d’aquest conveni els advocats dels col·legis de Catalunya rebran progressivament la targeta sanitària individual (TSI) per poder accedir als serveis a càrrec del CatSalut, ja que fins ara no hi tenien accés.


Els advocats de Catalunya seran el primer col·lectiu de professionals liberals que tindran accés al sistema sanitari de cobertura pública (CatSalut) arran del conveni signat entre el director del Servei Català de la Salut, Josep M. Sabaté, i el president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), Josep Canicio.El Departament de Salut i la degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Sílvia Giménez-Salinas, han estat treballant per impulsar l’avantprojecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de Salut (CatSalut), que permetrà aconseguir el principi d’universalització de l’assistència per als advocats i d’altres col·lectius que encara avui en dia no hi tenen accés. En espera que s’aprovi aquest avantprojecte, i arran del conveni signat, els advocats adscrits als col·legis de Catalunya rebran progressivament la TSI a través de la qual podran accedir als serveis prestats pel CatSalut.Amb el marc normatiu actual, els advocats i tot un seguit de professionals liberals no tenen accés a la cobertura pública del sistema sanitari i per poder gaudir-ne, entre altres documents, se’ls exigeix documentació relativa a la seva renda. Tanmateix, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, reafirma el principi d’universalització de l’assistència sanitària, i estableix, en l’article 3, que tots els ciutadans espanyols són titulars dels drets a la protecció de la salut i l’assistència sanitària. D’altra banda, la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, estableix els drets dels estrangers a l’assistència sanitària.