dijous, 14 de maig de 2009

Detecten nivells de cocaïna en l'aire de Barcelona i Madrid

L'aire de Barcelona i de Madrid conté diverses drogues en suspensió, i entre elles destaca la cocaïna. Un estudi del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) en què s'ha mesurat la qualitat de l'aire de dues estacions convencionals de control i vigilància d'aquestes dues ciutats a Espanya, el qual es publica dijous en línia en la revista Analytical Chemistes, els investigadors volien desenvolupar un mètode analític específic per detectar drogues en l'aire i poder disposar d'eines que permetin avaluar el seu consum de forma ràpida. L'estudi, elaborat entre els departaments de Química Ambiental i de Geociències de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Anàlisis de l'Aigua (IDAEA), ha detectat en l'aire d'aquestes dues ciutats fins a 17 compostos pertanyents a cinc classes de drogues: cocaïna, amfetamines, apiacis, cannabinoides i àcid lisèrgic.


Els investigadors han puntualitzat, no obstant això, que els resultats no són representatius de l'aire d'aquestes ciutats perquè les mostres eren només d'una zona concreta, ja que únicament es tractava de posar a punt la metodologia. Els resultats conclouen que en totes les mostres s'han trobat nivells detectables de cocaïna i del seu metabòlit, benzoylecgonina, en concentracions de 29 a 850 picograms per metre cúbic d'aire (un picogram és la bilionèsima part d'un gram).En el cas de Barcelona, els nivells de cocaïna detectats són similars als d'alguns metalls pesants com el cadmi o el bismut, que són contaminants habituals de l'atmosfera i que estan regulats. Els autors del treball han confirmat que aquests nivells es poden considerar com a alts si es comparen amb les poques zones d'Europa en què s'han fet estudis similars, com a Roma, on es van trobar nivells de cocaïna d'uns 100 picograms per metre cúbic.En el cas de l'heroïna, a l'estudi s'han detectat nivells detectables a les mostres de Madrid, però no a Barcelona, de fins a 143 picograms per metre cúbic d'aire. Per als científics, l'explicació d'aquesta diferència està en què les mostres de Madrid es van prendre prop d'un barri on hi ha un potencial comerç de drogues, i perquè a prop hi ha un edifici en ruïnes que s'habita de forma esporàdica.
El cap de setmana, més drogues en suspensió detectades
Una altra dada que ha detectat aquest treball, dirigit pels investigadors Damià Barceló i Xavier Querol, és que en les mostres recollides els caps de setmana hi havia més concentracions de drogues en suspensió. L'anàlisi s'ha fet amb uns filtres amb microfibres de quars que filtren l'aire de forma controlada i retenen les partícules en suspensió.Posteriorment, aquests filtres s'analitzen amb tècniques de cromatografia líquida i espectrometria de masses, que són molt fiables en els resultats.Els autors del treball han assegurat que aquests nivells de drogues en suspensió en l'aire no impliquen cap reg per a la població perquè "ni vivint mil anys s'arribaria a consumir l'equivalent a una dosi de cocaïna per respirar aquest aire".