dijous, 23 d’abril de 2009

ELS ADVOCATS DEL COL·LECTIU RONDA ACONSEGUEIXEN UNA SENTÈNCIA QUE RECONEIX EL DRET DE LES PERSONES DISCAPACITADES A ACCEDIR A LES PRESTACIONS DE LA SE

MCS és una dona de 51 anys amb síndrome de Down que ha vist deteriorada la seva salut després de la mort de la seva mare l’any passat i d’un abscés pulmonar.
Des de l’any 1989 treballava en Centre especial d’Ocupació del “Taller Jeroni Moragas XCCL” de Sat Cugat del Vallès. Quan va demanar incapacitat permanent en grau de gran invalidesa degut a la greu reducció de la seva capacitat de mobilització i de l’activitat diària, la Seguretat Social li va denegar.
Ara aquesta sentència li reconeix la incapacitat permanent en grau de gran invalidesa i condemna a la Seguretat Social a pagar la pensió corresponent a la dona afectada i a la persona que se’n ocupa.

Aquesta sentència dona la possibilitat a les persones discapacitades d’accedir a les prestacions de seguretat social. Possibilitat reconeguda per la legislació, però negada sistemàticament per la seguretat social en casos com aquest o similars.
Els advocats del Col·lectiu Ronda denuncien que encara s’hagi de lluitar per a eliminar les barreres que impedeixen a les persones amb discapacitat la seva integració en el mercat laboral i perquè puguin recollir el fruit de les seves cotitzacions i contribució al sistema de seguretat social. Fruit aconseguit amb més esforç i sofriment que altra persona sense disminució.