dimecres, 1 d’abril de 2009

31 de març, Dia Mundial de Càncer de Còlon i Recte

El càncer de còlon i recte és el segon càncer més freqüent en les dones i el tercer en els homes. S’estima que, a Catalunya, es diagnostiquen més de 5.600 casos nous d’aquest tumor cada any.
El 3,5% dels homes i el 3,1% de les dones es diagnosticaran d’aquest tumor abans del 74 anys. La seva incidència va en augment en els últims anys.
El càncer de còlon i recte és la segona causa de mort per càncer al nostre país, després del càncer de pulmó, amb 2.200 morts anuals. A diferència de la incidència, la mortalitat mostra una tendència estable o decreixent en els últims anys.
El 52% dels pacients que han patit aquest càncer estan vius transcorreguts 5 anys i les dades indiquen una tendència d’augment de la supervivència.La prevenció primària del càncer de còlon i recte
Els principals factors de risc modificables del càncer de còlon i recte són la dieta, l’exercici físic i el consum d’alcohol. Una part significativa (entre el 50 i el 70%) dels càncers de còlon i recte es podrien prevenir amb una dieta rica en fruites i verdures, evitant o moderant el consum de begudes alcohòliques i fent exercici físic regular.
El Departament de Salut està duent a terme actuacions de promoció de la salut que s’adrecen directament a l’alimentació, el consum d’alcohol, l’exercici físic o el consum de tabac que tindran impacte positiu, a mig i llarg termini, en la prevenció de malalties cròniques i de diversos tipus de càncer, inclòs el càncer colorectal.
La detecció precoç del càncer de còlon i recte
La detecció precoç del càncer, mitjançant la prova de detecció de sang oculta en femta, realitzada cada 2 anys, és una estratègia d’eficàcia demostrada per reduir la mortalitat per aquest càncer en un 17%. Aquesta prova permet detectar aquest tumor en una fase inicial de desenvolupament quan no dona símptomes i quan és més fàcil de tractar i curar.
L’any 2000, el Departament de Salut va iniciar una prova pilot de detecció precoç de càncer colorectal al municipi de l’Hospitalet de Llobregat per estudiar la viabilitat i, en el seu cas, la millor manera de posar en marxa un programa de detecció precoç d’aquest càncer a tot el territori. La valoració de la prova pilot va ser positiva i el Departament ha decidit la seva extensió progressiva a tota la població (homes i dones de 50 a 69 anys).
Actualment, el Programa està estès al municipi de l’Hospitalet de Llobregat i als municipis de la comarca de l’Alt Penedès amb una població diana total de 84.000 persones. Per a l’any 2009 està prevista la posada en marxa del Programa a districtes de la ciutat de Barcelona amb el que s’augmentaria la cobertura del Programa fins al 10% de la població diana.
Per últim, i en l’àmbit més assistencial, el càncer de còlon i recte és un dels tumors inclosos en el Circuit de Diagnòstic Ràpid de Càncer que el Departament de Salut va posar en marxa. Aquest circuit va dirigit als pacients que tenen símptomes que fan sospitar aquests tumors i estableix un circuit preferent i ràpid per confirmar o descartar el diagnòstic i iniciar el tractament en el seu cas. L’any 2007, 5903 pacients van ser inclosos en aquest circuit i es van diagnosticar 1.940 càncer de còlon i recte.