dimarts, 24 de març de 2009

El Departament de Salut presenta la guia "Tabac i salut mental: guia de bona pràctica hospitalària"

Aquest matí ha tingut lloc al Departament de Salut la presentació de la guia “Tabac i Salut mental: guia de bona pràctica hospitalària”. Es tracta del primer manual d’aquestes característiques de l’estat espanyol La llei de mesures de control del tabaquisme 28/2005 permet, en l’àmbit psiquiàtric, si s’estima necessari, habilitar espais perquè els pacients puguin fumar. Per aquests serveis no existeixen normes preestablertes ni guies d’actuació del maneig del tabac, tot i l’especial complexitat que suposa el control del tabaquisme en l’àmbit de la salut mental, on la freqüència de consum i el grau de dependència del tabac són molt superiors als de la població general, així com ho són l’aparició de malalties i la mortalitat relacionades. Tot i aquesta complexitat, s’evidència una clara tendència a l’avanç general de les polítiques de control del tabaquisme que obliguen a anticipar-se d’una manera consensuada i progressiva.

La guia que es presenta ha estat elaborada per un grup de professionals de la salut mental i experts en tabaquisme creat per la Xarxa Catalana d’hospitals sense fum, dintre del marc de les estratègies de prevenció i control del tabaquisme, del control de drogodepèndencies i del Pla Director de Salut Mental i Adiccions del Departament de Salut. El text és una adaptació d’una guia Irlandesa prèvia. Durant la jornada de presentació també s’ha revisat l’epidemiologia del consum de tabac en persones amb malalties psiquiàtriques i la situació en els hospitals calatans, les experiències d’intervenció a Catalunya, i les noves tendències a nivell internacional.