dijous, 11 de desembre de 2008

Premi del Ministeri de Sanitat i Consum per al projecte Teleictus d'atenció neurològica per telemedicina

El projecte Teleictus d’atenció neurològica mitjançant un sistema de telemedicina i d’utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Hospital de la Vall d’Hebron ha estat guardonat ,en la segona edició dels Premis a la Qualitat 2007 del Ministeri de Sanitat i Consum, en la categoria de “Millors pràctiques clíniques”.Impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Fundació i2CAT, amb el suport de la Fundació TicSalut, el projecte Teleictus té com a objectiu la millora del tractament de l’ictus, accident vascular cerebral que requereix una atenció urgent dels neuròlegs per reduir els efectes secundaris de la malaltia i que a Catalunya ocasiona el 9,2% de la mortalitat general (el 7,5% en homes i l’11,1% en dones).

La iniciativa possibilita que, mitjançant les TIC, els hospitals comarcals que no disposen d’un servei d’atenció neurològica en el seu servei d’urgències, el puguin oferir. La connexió dels centres hospitalaris de referència amb els hospitals comarcals de la seva zona permet que el neuròleg del centre de referència pugui visualitzar, en temps real, la imatge radiològica del pacient i pugui avaluar i indicar les teràpies adequades per als malalts durant les primeres hores de la fase aguda de l’ictus cerebral.Experiència entre l’Hospital de Vic i l’Hospital de la Vall d’HebronEl mes de gener de 2007, l’Hospital de Vic i l’Hospital de la Vall d’Hebron van posar en marxa el projecte Teleictus. Mitjançant un sistema de videoconferència entre ambdós centres, un neuròleg de l’Hospital de la Vall d’Hebron dirigeix i valora l’exploració d’un pacient de l’Hospital de Vic afectat d’ictus en fase aguda. El neuròleg disposa de totes les dades i les proves diagnòstiques i interacciona amb el pacient per mitjà de la imatge i la veu. L’ictus cerebral és una malaltia d’aparició sobtada en què la intervenció immediata és determinant per evitar seqüeles greus en la persona afectada, com la invalidesa o la demència. Com més aviat s’administra el tractament trombolític (el temps òptim és d’un màxim de tres hores), més beneficiós pot resultar per a la persona afectada. Els factors de risc més importants són la hipertensió arterial, la fibril·lació auricular, la diabetis, la dislipèmia i la cardiopatia isquèmica.En el projecte Teleictus, el neuròleg de l’Hospital de la Vall d’Hebron pot visualitzar el pacient de l’Hospital de Vic en temps real i també pot tenir accés a les seves imatges radiològiques, i aplicar-li de forma immediata, si està indicada, la teràpia trombolítica evitant, d’aquesta manera, un trasllat que podria resultar perjudicial per a la persona malalta. Des dels seus inicis el projecte Teleictus ja s’ha aplicat en 99 casos.Més equitat i més accessibilitat en l’atenció sanitàriaEl projecte Teleictus comporta un procés d’innovació tecnològica i d’integració horitzontal entre hospitals i l’impuls del treball en xarxa, i s’orienta al pacient i a la millora dels resultats assistencials. La iniciativa també millora l’equitat de la prestació sanitària i l’accessibilitat dels ciutadans als serveis de salut.En el marc del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral (PDMVC) del Departament de Salut, el projecte Xarxa TeleIctus Catalunya preveu la posada en funcionament, al llarg del territori català, d’aquest sistema de telemedicina per al tractament de l’ictus en la seva fase aguda. En una primera fase n’està prevista l’extensió a 11 hospitals de Catalunya.Els Premis a la Qualitat del Ministeri de Sanitat i Consum tenen com a objectiu premiar institucions, centres, equips, grups i serveis de salut que s’hagin significat per la realització d’activitats de millora en la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania, i també reconèixer les iniciatives de millora de la qualitat de l’atenció sanitària mitjançant projectes innovadors.La Fundació TicSalutTicSalut (www.ticsalut.com) és una fundació impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu promoure el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut, avançant cap a un model basat en l’atenció personalitzada a la ciutadania. Algunes de les seves línies de treball són la innovació, l’assessoria, la formació i el desenvolupament i l’avaluació de l’impacte dels projectes realitzats. TicSalut vol esdevenir un centre de referència a Catalunya treballant en xarxa amb altres entitats de l’Estat espanyol, d’Europa i d’arreu del món. El president executiu de la Fundació TicSalut és Joan Cornet i Josep Mañach n’és el director.