dilluns, 24 de novembre de 2008

NEIX UNA GUIA QUE AJUDA ELS METGES DE FAMÍLIA A PRENDRE DECISIONS EN L’ATENCIÓ DE CARÀCTER URGENT

La publicació recull recomanacions d’actuació en les emergències més greus o més freqüents a l’entorn de l’atenció primària
A Catalunya, l’atenció urgent extrahospitalària l’assumeixen bàsicament els equips d’atenció primària (EAP), ja sigui al domicili o als centres de salut. Els metges de família, gràcies a la seva formació, estan preparats per assumir aquestes tasques. Malgrat això, als centres d’atenció primària (CAP), on treballen la majoria de professionals d’aquesta especialitat mèdica, les situacions d’urgències no són freqüents. Així doncs, els metges de família poden anar perdent la capacitat de donar resposta adequada a aquestes situacions. Per tal que no sigui així, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ha editat la Guia d’actuació en urgències per a l’Atenció Primària.


Al llibre –que forma part de la línia editorial de CAMFiC –han participat un centenar de professionals de la sanitat que, sota la coordinació del responsable del grup d’Urgències de CAMFiC, Pedro M. Cabrero, donen pautes d’actuació (ajudar a prendre les decisions adequades) tant pels casos de major gravetat com per a aquells que poden trobar-se més freqüentment en l’entorn de l’AP –Centres d’Atenció Primària o Centres d’Urgències d’Atenció Primària-.
La guia es divideix segons els aparells afectats i el tipus d’urgència (respiratori, cardiovascular, intoxicacions, urgències pediàtriques…), a més de repassar qüestions vitals en emergències i catàstrofes (suport vital, maneig del pacient inconscient...) i les principals tècniques a emprar (sondatges, embenatges, etc.). Abans d’entrar en detall, s’aborden els aspectes legals de l’assistència urgent. La guia inclou un quadern que analitza els fàrmacs que més es fan servir en aquests casos.
Com expliquen els autors, el llibre obeeix sempre al "concepte de seguretat clínica del malalt, valorant el risc-benefici de l’assistència en l’entorn de l’atenció primària o bé la derivació, quan així ho requereixi el cas, a les urgències hospitalàries".
Ha estat editada en català i es distribueix a través de la pàgina web de CAMFiC (www.camfic.org). El preu per a socis és de 30 euros i per a no socis de 40 (hi ha preus especials per als subscriptors de la línia editorial).
El projecte "Els llibres de la CAMFiC" va néixer el 2002 com un conjunt de publicacions atractives que alternen temes clínics amb temes comunitaris o d’organització. Son documents creats pels grups de treball de la Societat que ofereixen als professionals de Primària eines útils per a la seva pràctica diària, basades en l’evidència científica i escrites pels mateixos professionals que exerceixen a l’AP.