dimecres, 12 de novembre de 2008

LA UAB APROVA UN PLA PIONER DE MOBILITAT

Avui s'ha aprovat el Pla de Mobilitat de la UAB, un projecte pioner
entre les universitats de Catalunya. El pla inclou nombroses mesures per
tal de millorar l'accés i la mobilitat al campus de la UAB. Destaca,
entre d'altres, la futura construcció d'una estació d'autobusos que farà
del campus un punt d'interconnexió entre diferents línies. Aquesta
estació estarà situada al costat de les instal·lacions del Servei
d'Activitat Física (entre les pistes de tennis i la B-30) i es preveu
que entri en funcionament l'any 2011. El pla ha estat aprovat pel rector
de la UAB, Lluís Ferrer, i el secretari per a la Mobilitat de la
Generalitat, Manel Nadal i l'Autoritat del Transport Metropolità a més
dels diferents col·lectius d'usuaris que participen a la Taula de la
Mobilitat de la UAB.


Entre els objectius d'aquest pla destaca la potenciació del transport
públic col·lectiu i dels desplaçaments a peu i en bicicleta, de l'ús
racional dels vehicles privats i de la conscienciació de la comunitat
universitària envers aquest tema. Amb les mesures proposades, es volen
millorar les condicions dels prop de 220.000 desplaçaments que es
realitzen diàriament al campus.
Es preveu, per exemple, crear una xarxa de vies ciclistes per accedir al
campus des de municipis propers, millorar la freqüència de pas del
servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, estudiar la
possibilitat de fer un nou vial que reculli el trànsit de pas de l'eix
nord, senyalitzar els itineraris a peu, etc. Altres propostes del
document afecten la gestió de les places d'aparcament i la millora de
l'activitat logística i la mobilitat de les mercaderies.
El pla ha estat elaborat per la Taula de la Mobilitat de la UAB, de la
qual formen part la mateixa Universitat, l'Autoritat del Transport
Metropolità i la Generalitat. Alhora, s'hi ha implicat tota la comunitat
universitària per tal que totes les aportacions contribueixin a
l'elaboració de les propostes. El pla es basa en el text de la Llei de
Mobilitat de Catalunya, aprovada l'any 2003, que estableix que els grans
centres generadors de mobilitat han d'elaborar un pla de mobilitat. La
UAB ha estat pionera en el desenvolupament d'aquesta mesura.