dimecres, 26 de novembre de 2008

Dels 32 centres d'alta especialització acreditats pel Ministeri de Sanitat, 15 són a Catalunya

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aconseguit que Catalunya inicií l’any 2009 amb 17 centres, - fins ara en tenia 2- unitats o serveis de referència que atendran pacients amb patologies complexes i que requereixen d’alta especialització com és el cas dels cremats crítics, dels pacients que necessiten una reconstrucció del pavelló auricular i dels malalts afectats per patologies i tumors oculars de gran complexitat. Catalunya es converteix així en la comunitat amb major nombre de centres de referència de tot l’estat.

El Consell Interterritorial del SNS ha aprovat avui la designació de 32 centres, serveis i unitats de referència a tot l’Estat, dels quals 15 corresponen a Catalunya. Aquestes unitats es concentren a quatre hospitals: Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, Bellvitge i Hospital Clínic.Les patologies que atendran aquestes unitats són les següents: cremats crítics, reconstrucció del pavelló auricular, glaucoma congènit i glaucoma de la infància, tumors extraoculars en la infància, tumors intraoculars en la infància, descompressió orbitària en oftalmolopatia tiroidea, tumors orbitaris, reconstrucció de la superfície ocular complexa i queratoplàstia penetrant en nens.Amb l’aprovació d’aquests 15 nous centres de referència, que s’afegiran als dos existents actualment, es garanteix l’equitat i l’accés a una atenció de qualitat segura i eficient a les persones amb patologies complexes que requereixen un tractament altament especialitat.Distribució de fons a les Comunitats Autònomes per a estratègies de SalutEl Departament de Salut valora molt positivament la distribució de fons destinats a estratègies de salut, que s’han incrementat amb cinc noves línies estratègiques i 4.715.750 euros d’assignació econòmica per al conjunt de l’Estat. Entre les noves línies cal destacar les malalties rares i la malaltia pulmonar obstructiva (EPOC).Aquesta distribució permetrà que Catalunya continuï amb la seva política de qualitat i innovació amb projectes com la implantació de la història clínica compartida, el lideratge en la prevenció de la cardiopatia isquèmica, per mitjà del pla director de malalties de l’aparell circulatori i la implantació del Codi Ictus i el Codi Infart. D’altra banda la línea de finançament en salut perinatal permetrà continuar amb la implantació del part natural i els programes de salut maternoinfantil.En un altre dels punts del dia el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha donat llum verda a l’Ordre que determina els preus de referència per al 2009 dels medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Servei Nacional de Salut i que preveu la inclusió de nous conjunts de medicaments a finançar amb fons públics. El Departament de Salut preveu que aquest mesura li permeti continuar amb la seva política de despesa farmacèutica (estimació d’un 1 % d’estalvi en la facturació del 2009).La consellera de Salut, Marina Geli, ha demanat al ministre de Sanitat i Consum, Bernat Soria, la celebració d’un consell interterritorial dedicat monogràficament a les relacions amb Europa i les relacions amb els països del mediterrani, amb motiu de l’elecció de Barcelona com a seu de la Unió per al Mediterrani.