divendres, 11 de juliol de 2008

Catalunya té un dèficit de 15.000 professionals d'infermeria per poder equiparar-se amb Europa

El nombre de professionals d'infermeria que falten al sistema sanitari català per equiparar-se amb Europa arriba a la xifra de 15.000. Així ho ha assegurat la degana del Col·legi d'Infermeria de Catalunya, Mariona Creus, en el marc de la presentació d'un estudi sobre la demanda universitària i la falta de personal d'infermeria que ha realitzat la directora de l'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, Júlia Esteve.

Segons aquest informe, el nombre de personal d'infermeria a Catalunya és de 5,4 per cada mil habitants, una taxa que s'ha anat reduint en els últims anys per l'augment de la població i que està lluny d'arribar a la mitjana europea, que és de 8,4 professionals per cada mil persones. Per aquest motiu, Creus ha demanat a la Generalitat la creació de cinc-centes noves places a les universitats catalanes. A més, la degana ha considerat "insuficient" que el Consell Interuniversitari hagi acordat afegir 95 places, ja que “no garanteix un sistema de salut de qualitat, eficient i resolutiu”.Actualment, el 37% de les places universitàries d'infermeria a Catalunya les ofereixen els centres públics, mentre que a Espanya el percentatge arriba al 63%. Per a Júlia Esteve, el percentatge actual d'oferta pública i privada “posa en qüestió la tan anhelada igualtat d'oportunitats educatives respecte a la igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació universitària”. “Els centres adscrits i la universitat privada són els que han donat resposta a les necessitats de formació professional a Catalunya”, ha afegit l'autora.Menys demandaL'estudi constata que hi ha hagut una progressiva reducció de la demanda de personal infermer entre els anys 2000 i 2006, fins a situar-se en un 10,6%. Júlia Esteve atribueix aquest descens a l'elevat cost dels estudis, l'escassa estabilitat professional del col·lectiu, les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar, el nivell d'ingressos i les poques expectatives de promoció social i econòmica.L'informe també especifica que el nombre de titulats entre els anys 2000 i 2006 ha caigut un 22,33%. A més, Catalunya és ara un exportador de professionals d'aquest sector, fet que ha originat la contractació aquí d'infermeres d'altres països. En aquesta línia, Mariona Creus ha considerat que cal fidelitzar el personal català i recuperar aquelles que se n'han anat o han abandonat la professió. Igualtat d'oportunitatsCreus ha dit que un increment de l'oferta de places públiques, donar beques per subvencionar part del cost de les matrícules a escoles adscrites i privades i posar en marxa un àmplia campanya de màrqueting entre l'executiu català i els col·legis professionals, permetria augmentar la igualtat d'oportunitats. I ha reclamat a les empreses la seva participació en el procés formatiu d'aquest col·lectiu, de manera que es millori les seves condicions laborals i professionals garantint la seva autonomia.